naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
Lokacija: Kranj (Evropa)
 
Lokacija: Kranj (Slovenija)

Splošno o Kranju ...

V Kranju se celo leto odvijajo številne tradicionalne prireditve in dogodki, ki jih vsako leto obišče večje število obiskovalcev, od blizu in daleč. Raznolikost ter tesna povezanost z okoljem in njegovo zgodovino, daje dogodkom neomejene možnosti pri vsakoletnih dopolnitvah tako v smislu ponudbe in programa kakor tudi promocije.

Narava

Ob Gimnaziji v Kranju stoji sekvoja (Sequoiadendron giganteum), ki je zavarovani drevesni naravni spomenik. Sedemindvajset metrov visoko drevo ima vrh nagnjen za približno pet metrov od navpičnice. Da bi ohranili ta enkratni naravni spomenik, je območna enota Zavoda RS za varstvo narave predlagala privez drevesa z jeklenicami na stavbo gimnazije.

Zabava & šport

Mesto ima dolgoletno športno tradicijo. Kranjski športniki so dosegali vrhunske rezultate na največjih športnih tekmovanjih na svetu. V 144 društvih vadi in tekmuje preko 5.500 aktivnih športnikov in se rekreira preko 11.000 rekreativnih športnikov. V mestni občini je 240 kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda.

Zgodovina & kultura

Kranj je prijetno, staro mesto s pestro zgodovino. Že od leta 1983 je zaradi svoje bogate dediščine zaščiteno kot kulturni spomenik. K razvoju mesta so s svojim delovanjem prispevali tudi veliki Slovenci, med katerimi zagotovo lahko izpostavimo Franceta Prešerna. Danes Kranj postaja sodobno mesto z različnimi obrazi, kjer se staro ljubeznivo prepleta z novim, vse podobe pa se ubrano združujejo v eno samo. S svojo kulturno, zgodovinsko, naravno in tehniško dediščino je Kranj zagotovo vreden obiska.

Posebnosti kraja

Rovi pod starim Kranjem so ena največjih turističnih zanimivosti našega mesta. Do konca leta 2010 si jih je ogledalo že več kot 15.000 ljudi. V rovih smo organizirali že kar nekaj zanimivih dogodkov za odrasle in otroke (Vinsko pot, Razstavo adventnih venčkov, deželo škrata Krančka, Žive jaslice...).

Video: Kranj Mesto Doživetij