naravni
 
gore
 
reke
 
Lokacija: Radovljica (Evropa)
 
Lokacija: Radovljica (Slovenija)

Splošno o Radovljici ...

Na pomolu nad reko Savo se je mesto začelo razvijati v 13. stoletju in v 16. stoletju doseglo svoj razvojni vrh. Nekdanja zasnova z upravnimi stavbami na eni in obrtniško-trgovskimi na drugi strani trga je v tlorisu mesta vidna še danes. Na prehodu iz 15. v 16. stoletje je Radovljica dobila obzidje s kar 16 obrambnimi stolpi in obrambnim jarkom.

Narava

Lepo naravo Radol'ce so večkrat opevali Avseniki. Skladbe o lepi dolini Dragi in Roblekovem domu so hvalnica veličastni naravi, ki se bohoti pod vrhovi Karavank. Na drugi strani je kraška planota Jelovica, bogastvo gozdov in živali. Med njima pa prijetne doline, gričevnate dobrave in pisani travniki. Med visokimi Karavankami, ki z Begunjščico zaključujejo Radol'co na severu, in gozdnato planoto Jelovico, ki območje zaključuje na jugu, se vrstijo Lipniška dolina in dolina reke Save, gričevnate dobrave in radovljiška ravnina.

Zabava & šport

Pestra okolica nudi številne možnosti za rekreacijo v naravi. Kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, golf, rafting na reki Savi in še in še. Za še več adrenalina lahko skočite s padalom ali pa se v veliki žogi zakotalite po pobočju. Preko celega leta lahko plavate v olimpijskem bazenu, trenirate v sodobnem fitnes centru, zvečer pa se zabavate ob igralnih avtomatih, bilijardu ali bovlingu.

Zgodovina & kultura

Gradovi, dvorci, cerkve, razbohotena meščanska arhitektura in podeželska ljudska umetnost. Ohranjena tehniška dediščina priča o rabi naravnih virov in marljivosti prebivalstva, stavbna dediščina pa o ustvarjalnosti domačinov in rabi lokalnih materialov.

Posebnosti kraja

Stoletno tradicijo slovenskih čebelarjev lahko okusite v pristnem slovenskem medu, opojni medici in sladkih medenih pecivih. Tu so še izvirno poslikane panjske končnice iz preteklosti, sodobne tehnike čebelarjenja v sedanjosti in kranjska sivka, avtohtona pasma čebele. V Radol'ci lahko bogato tradicijo čebelarjenja odkrijete na različne načine.

Video: Po deželi radovljiški