nacionalni
 
naravni
 
gore
 
Lokacija: Triglavski narodni park (Evropa)
 
Lokacija: Triglavski narodni park (Slovenija)

O Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Velja za simbol slovenstva, ki je tudi na slovenskem grbu in zastavi.

TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 880 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Osrednje poslanstvo javnega zavoda TNP je varovanje narave, opravlja pa tudi strokovne in raziskovalne naloge.

Vir: Triglavski narodni park

Narava

Rastline, živali, glive in nižji organizmi so se prilagodili razmeram v okolju, tako so na primer sposobni pripraviti ustreznejše bivališče, zbrati več hrane za dolgo zimo, v hladnih obdobjih jim zrastejo zaščitne dlake, zaradi sevanja se spremenijo barva povrhnjice, lista ali cveta in podobno. Nekatere lastnosti so se lahko prenašale na naslednje rodove in nastale so vrste, ki so značilne le za to območje.

več

Kulturna dediščina in kulturna krajina

Čeprav je varstvo in ohranjanje prvobitne narave najpomembnejša naloga vsakega narodnega parka, imajo alpski narodni parki pomembno vlogo in skrb tudi pri ohranjanju avtohtone, pristne kulturne dediščine kot temelja trajnostnega razvoja. Alpska kulturna dediščina Slovenije je za nas tem pomembnejša, ker nas povezuje z veliko družino alpskih narodov.

Znamenitosti

Edini narodni park v Sloveniji varuje zadnja območja prvobitne alpske narave. Njegov mednarodni pomen dokazujejo diploma Sveta Evrope, območje Nature 2000, še posebej pa razglasitev za UNESCO MAB biosferno območje 2003. Med vsemi gorami kraljuje najvišji vrh Juliskih Alp, Triglav s svojimi 2864 metri nadmorske višine.

Zabava in šport

Poleg varovanja narave in ohranjanja kulturne krajine je Triglavski narodni park prostor, v katerem se raziskuje, izobražuje, najde oddih in doživlja naravo. Pokrajinske značilnosti so privlačen cilj za obiskovalce, ki vstopajo v izredno občutljiv svet, zato moramo naravo doživljati in jo ohranjati za prihodnje rodove. Triglavski narodni park obiskovalcem vzpodbuja doživljanje parka v informacijskih središčih in točkah, informativnih tablah, na parkovnih poteh, z vodenimi izleti, z biološkimi delavnicami v naravi, z ustvarjalnimi delavnicami in z različnimi izobraževalnimi programi.