naravni
 
Lokacija: Gorenja Trebuša (Evropa)
 
Lokacija: Gorenja Trebuša (Slovenija)

O Gorenji Trebuši

Območje Trebuše (Trebuško) leži v zahodni Sloveniji, kjer se porečje Trebušice s svojim največjim desnim pritokom Hotenjko, vključuje v porečje reke Idrijce. Razloženi naselji Dolenja in Gorenja Trebuša se razprostirata v dolinah in pobočjih Hotenje, Trebušice in Idrijce, ki so vgnezdene med tri kraške planote, Šentviško planoto, Trnovski gozd in Banjšice.

Naselje Gorenja Trebuša uvrščamo med robna naselja Trnovske planote. Dostop v to dolino je s ceste Idrija-Tolmin preko veličastnega betonskega mostu blizu sotočja Trebušice in Idrijce. V dolini Trebušice je s te ceste odcep v dolino Hotenje in nato čez Oblakov vrh v dolino Kanomlje, po kateri teče levi pritok Idrijce Kanomljica do Spodnje Idrije. V Idrijco in Trebušico se steka nekaj manjših in večjih grap.

Narava

Ozemlje Trebuše zaznamuje stičišče treh rek: Idrijce, Trebušice in Hotenjke. Na bregovih rek so še danes vidne rečne terase, ki ležijo več deset metrov nad današnjo strugo. Zaradi stalnega delovanja voda in omenjene geološke zgradbe je za celotno območje značilen normalen rečni relief v obliki črke V. Površinsko tekoče vode, ki pritečejo s hribovitega in planotastega sosedstva, so v preteklosti ustvarile ozke, ponekod celo vintgarske soteske.

Zgodovina

Ime Trebuša naj bi izhajalo iz znamenja številke tri (3). Označevalo naj bi tri Trebuše – Gornjo, Spodnjo in Srednjo. Slednje v krajevnem imenoslovju ni več. Ime ima po ljudskem izročilu več razlag. Prva je da naj bi ime Trebuša segalo v čas oglarjev. Ti naj bi izgubili tri »buše«, tri telice. Druga govori o možu z velikim trebuhom, trebušnikom. Tu so še razlage iz italijanskih besed »tre buchi« oziroma »tri luknje, doline«.

Naravni spomeniki in naravne znamenitosti

Ozemlje Trebuše zaznamuje stičišče treh rek: Idrijce, Trebušice in Hotenjke. Na bregovih rek so še danes vidne rečne terase, ki ležijo več deset metrov nad današnjo strugo. Zaradi stalnega delovanja voda in omenjene geološke zgradbe je za celotno območje značilen normalen rečni relief v obliki črke V. Površinsko tekoče vode, ki pritečejo s hribovitega in planotastega sosedstva, so v preteklosti ustvarile ozke, ponekod celo vintgarske soteske.

Posebnosti območja

Med posebnostmi lahko izpostavimo reko Trebušico, žvepleni izvir, trebuške steklenice in izletniško kmetijo.