zgodovinski
 
gore
 
reke

Narava

Slap Kozjak

One of Slovenia’s most picturesque waterfalls - Veliki Kozjak. The picturesque Kozjak waterfall is caught in a stony amphitheatre not V iztočnem ustju potoka Kozjaka je nastal najbolj slikovit slovenski slap - Veliki Kozjak. Slikoviti slap Kozjak je ujet v kamniti amfiteater nedaleč od Kobarida. Do njega nas nad strugo smaragdne Soče popelje prijazna sprehajalna pot. Potok Kozjak, levi pritok Soče, izvira v več povirnih krakih visoko pod Krnčico (2142 m), teče skozi več korit in pada v šestih slapovih, od katerih sta obiskovalcem dostopna le zadnja dva. V iztočnem ustju spodnjih korit potoka Kozjaka je nastal najbolj slikovit slovenski slap - Veliki Kozjak. Približno 250 metrov pod njim pada voda še enkrat. Značilno okolje Velikega Kozjaka ustvarja posebno razpoloženje. Slap je izdolbel nekakšno podzemeljsko dvorano, katere dno zaliva prostran tolmun modrozelene barve, stene pa so zasigane kot v kraških jamah. Od temačnosti te dvoranice se odbija 15 metrov visok bel steber vode. Dostop do slapu Kozjak je na poti iz Kobarida proti vasi Drežnica. Odcep za slap je kmalu za Napoleonovim mostom čez reko Sočo.

Zanimivost: Stari Napoleonov most, enoločen, kamnit je bil zgrajen leta 1750. Po njem so korakale Napoleonove čete proti Predelu, od tod tudi ime.  V prvi svetovni vojni so ga razstrelili avstrijski vojaki, kasneje so Italijani zgradili lesen, nato pa železni most.

Napoleonov most pri Kobaridu

Levi in desni breg Soče pod Kobaridom, kjer je soteska najožja, je že v davnih časih povezoval most. Levi in desni breg Soče pod Kobaridom, kjer je soteska najožja, je že v davnih časih povezoval most. Leta 1616 so Benečani podrli leseni most. Stari Napoleonov most, enoločen, kamnit je bil zgrajen leta 1750. Po njem so korakale Napoleonove čete proti Predelu, od tod tudi ime.  V prvi svetovni vojni so ga razstrelili avstrijski vojaki, kasneje so Italijani zgradili lesen, nato pa železni most. V drugi svetovni vojni so tu partizani branili Kobariško republiko, v spomin na te dogodke sta pri mostu postavljeni dve spominski obeležji.

Soteska soče

Od Trnovega ob Soči do Kobarida teče Soča v globoki soteski s številnimi tolmuni, brzicami in ogromnimi skalami v rečni strugi. Pred Napoleonovim mostom se zgornji tok Soče končuje s približno 200 metrov dolgimi, do 15 metrov globokimi in na najožjem delu le dva metra širokimi koriti. Desni in levi breg Soče povezuje nova, 52 metrov dolga brv, zgrajena prav na mestu, kjer je že bila med prvo svetovno vojno. Brv sta leta 1998 zgradila Kobariški muzej in Turistično društvo Kobarid.