zgodovinski
 
gore
 
reke

Zgodovina in kultura

Pot miru

Pot miru je posvečena spominu na številne žrtve prve svetovne vojne. Od leta 1915 do leta 1917 je bilo območje Zgornjega Posočja del soške fronte. Tu so se bojevali, trpeli in umirali pripadniki številnih narodov. Iz tega obdobja so se ohranile številne ostaline kot so strelski jarki, utrdbe, kaverne, spominska obeležja, vojaška pokopališča, kapele… Od 30. junija 2007 so muzeji na prostem ter najpomembnejše ostaline in spominska obeležja soške fronte v Zgornjem Posočju povezani v Pot miru. Posvečena je spominu na številne žrtve prve svetovne vojne. Njen namen je obiskovalcem predstaviti kulturnozgodovinske in naravne znamenitosti Zgornjega Posočja. Začne se na Bovškem, v Logu pod Mangartom, pri vhodu v rudniški jašek, imenovanem Štoln, konča pa pri muzeju na prostem na Mengorah v bližini Mosta na Soči.

Zanimivost: Kobariški muzej - Eksponati, veliki reliefi okoliškega gorovja, bogato fotografsko gradivo in multivizijska projekcija tankočutno pripovedujejo zgodbo težkih in krvavih dni ob Soči. Na opisane dogodke se vežejo doživetja in spomini slavnih osebnosti, med katerimi lahko izdvojimo Ernesta Hemingwaya in Erwina Rommla.

Kobariški muzej

Muzej prikazuje dogajanje med prvo svetovno vojno na soški fronti ter še posebej 12. soško bitko, ki je znana kot »bitka pri Kobaridu«. Bila je eden največjih spopadov v gorati pokrajini v zgodovini, ob 11. soški bitki največji vojaški spopad na slovenskih tleh, najuspešnejša prebojna operacija v prvi svetovni vojni in eden prvih primerov bitke z elementi bliskovite vojne. Na kratko je predstavljena tudi zgodovina Kobariške od prazgodovine do danes. Za prispevek k evropski kulturni dediščini je muzej prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope za leto 1993..

Italijanska kostnica

Kostnica je zgrajena na Gradiču okoli cerkve sv. Antona. Do nje vodi cesta, ob kateri so postavljene postaje križevega pota. Kostnico je septembra 1938 otvoril Benito Mussolini. Zgrajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se zožujejo proti vrhu, prav na vrhu pa stoji cerkev sv. Antona, posvečena leta 1696. V kostnico so bili z okoliških vojaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni..

Tonocov grad

Tonocov grad je bil poseljen v različnih obdobjih od bakrene dobe do srednjega veka. Tonocov grad je skalna vzpetina blizu Kobarida. Zaradi svoje naravno zavarovane lege je bil skozi stoletja uporabljen kot naselbina. Poseljen je bil v različnih obdobjih od bakrene dobe do srednjega veka. Največji razcvet je naselbina doživela v poznorimski in poznoantični dobi, v času od 4. do 6. stoletja n. š. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi hišami in več cerkvami. Odlično ohranjene stavbne ostaline ter bogate najdbe uvrščajo Tonocov grad med najpomembnejše poznoantične višinske naselbine v vzhodnih Alpah. Tonocov grad lahko obiščete tudi v okviru Kobariške zgodovinske poti.

Zgodovinsko etnološka zbirka Od planine do Planike

in planinskega pašništva je predstavljena z etnološkimi eksponati, dokumentarnim filmom in rekonstrukcijo planinskega stanu z vso pripadajočo opremo za predelavo mleka. V trgovinici lahko kupimo znameniti sir Tolminc, druge mlečne izdelke in tipične izdelke domače obrti..