naravni
 
gore
 
reke

Posebnosti

Specialitete iz lokalnega okolja

Ljudje ob Soči smo torej od nekdaj znali in želeli dobro jesti. In izročilo je prehajalo iz roda v rod, tako v pisni kot ustni obliki. Danes že slovite kobariške štruklje, katerim kobariški mojstri kulinarike posvečajo pravi festival, zna pripraviti prav vsaka gospodinja.

A pozor, zgodovina in zato tradicija nikoli nista absolutni: ni ga torej štruklja, ki bil lahko bil enak drugemu. Kobariški štrukelj je štrukelj s podpisom, ker ga vsaka kobariška gospodinja pripravi na svoj, malce drugačen način in se nanj »podpiše« z odtisom prsta v sredino štruklja. Včasih je bil štrukelj krepčilni prigrizek med poletno košnjo, danes pa je »glavna zvezda« na jedilniku sladic, tako v tradicionalnih gostilnah, kot v zahtevnih restavracijah na kobariškem.


Source: Dolina soče

Zdravilni izvir Dicova voda 

Izvir Dicove vode v Klavžah velja za globinski izvir. Po nekaterih podatkih naj bi voda prihajala iz globine 700 metrov. Izvir ima stalno temperaturo in nikoli ne presahne, zato ga uvrščamo med t. i. dobre vode. Od vedno so to vodo hodili zajemat kmetje ob košnji na bližnjih travnikih, saj jih je prijetno osvežila in jim dajala občutek sitosti.

Zajetje izvira s portalom v obliki kamnitega oboka so med prvo svetovno vojno uredili vojaki avstroogrske vojske. Območje je bilo v tem času del zaledja soške fronte, na katerem so bile nameščene oskrbovalne enote. Po načrtih in pod vodstvom črnovojnika Aloisa Kerna iz Weinburga pri Murecku (avstrijska Štajerska) so 10. julija 1916 pričeli z gradbenimi deli. Izvir so zajeli in vodnjak v pičlih 10 dneh tudi dokončali. Kamniti obok nosi še danes napis z letnico 1916. H kompoziciji vodnjaka je spadala tudi moška glava, postavljena prav na izviru. Usmerjala je curek vode, ki je pritekal skozi usta. Od tod izhaja poimenovanje izvira: Dicova, Decova, Dedcova voda ali Izvir pri dedcu.

Danes prihaja zajemat vodo k izviru vedno več ljudi, še posebej, ker se povečuje zanimanje za izvirske vode. Po radiestezijskih meritvah naj bi Dicova voda imela pozitivne energijske lastnosti. Njene močne energije naj bi delovale na vse čakre. Mnogi ugotavljajo, da po pitju te vode hitreje okrevajo. Med ljudmi velja, da pripomore k boljšemu počutju bolnikov z boleznimi prebavil in prostate.

Source: Dolina soče

Zanimivost:V Dolino Soče sodijo številne ceste in poti v kraje, kjer še živi stara kmečka dejavnost, recimo k planšarijam pod Krnom ali pod drugimi tolminskimi gorami, kjer pridelujejo znameniti sir Tolminc.