naravni
 
gore
 
reke

Zgodovina & kultura

Nemška kostnica

Nedaleč od Tolmina, ob sotočju Soče in Tolminke, je nemška država leta 1938 zgradila nemško kostnico, v kateri so pokopani nemški vojaki, padli na bojiščih v okolici Tolmina v 12. soški ofenzivi. Gradivo za postavitev tega pomembnega kulturnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika je bilo v Slovenijo pripeljano iz Nemčije, gradilo ga je podjetje iz Münchna.

Osrednji del spomenika predstavlja kapela, ki je v notranjosti razdeljena na dva dela: v prvem so na hrastovih ploščah izpisana imena padlih vojakov, v drugem, z umetelno kovano ograjo ločenem prostoru, so imena padlih na stene izpisana z mozaično tehniko. Sredi tega prostora je grobnica neznanega vojaka, na katero posije sončni žarek ob letnem obratu.

Vir: Dolina soče

Fun fact: Nemška kostnica - Leta 1938 je bila dokončana »nemška kostnica«, ki jo je gradilo podjetje iz Münchna. V njej je pokopanih 965 nemških vojakov. Klesance zanjo so pripeljali iz Nemčije. Na vhodu v preddverje so kovana vrata, oblikovana iz puškinih cevi.

Kozlov rob

Kopasta vzpetina sredi tolminske kotline ima pestro zgodovino. Današnje ruševine so ostaline najbolje ohranjenega in hkrati najpomembnejšega gradu na Tolminskem. Iz grajskih utrdb so od 12. do 17. stoletja in tudi v času I. svetovne vojne obvladovali Tolminsko, zlasti njene pomembne prometne poti.

Za lastništvo Kozlovega roba so se v srednjem veku potegovali mnogi pomembni fevdalci: oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto Čedad, Benečani in nazadnje Habsburžani.

Varovanje gradu je deželni glavar zaupal močnim plemiškim rodbinam. Najstarejši vir z omembo prvega grajskega grofa sega že v leto 1188, posebej je na gradu leta 1194 omenjena kapela sv. Martina. Grajsko stavbo sta poškodovala potresa leta 1348 in 1511. Konec 16. stoletja so grad še prenavljali.Po letu 1651, ko so tolminsko gospostvo in glavarstvo prevzeli Coroniniji, so grad dokončno opustili in v mestu Tolmin zgradili novo grajsko poslopje (v delu te stavbe je danes muzej).

Vir: Dolina Soče

Tolminski muzej

Tolminski muzej hrani bogato kulturno dediščino Posočja. Tolminski muzej s sedežem v nekdanji Coroninijevi graščini sredi Tolmina hrani bogato kulturno dediščino Posočja. Na stalni razstavi Naplavine obsoške zgodovine izstopajo izjemne najdbe iz Mosta na Soči, predvsem iz obdobja starejše železne dobe, ter privlačen prikaz tolminskega kmečkega upora leta 1713. Ponaša se z bogato etnološko in arheološko dediščino. Z atraktivno predstavitvijo bivalne kulture na Tolminskem je prikazana tudi bogata zgodovina in življenje prebivalcev, tudi boj za staro pravdo, kjer izstopa veliki tolminski punt 1713. Kustosi muzeja nudijo za najavljene skupine tudi vodstva za oglede kulturnih spomenikov v neposredni bližini Tolmina, kot so Nemška kostnica, cerkvica Sv. Duha v Javorci, arheološko najdišče na Mostu na Soči. V muzeju je tudi poročna soba, galerija, v kateri se odvijajo redne razstave in manjša muzejska trgovina.

Vir: Dolina soče