naravni
 
smučanje
 
Lokacija: Vojsko (Evropa)
 
Lokacija: Vojsko (Slovenija)

Splošno o Vojsko...

Vojsko je poznano kot najvišje ležeča vas na Primorskem. Vas je raztresena po celotni Vojskarski planoti, ki se razprostira na nadmorski višini okrog 1000 metrov nad dolinami Idrijce, Kanomljice in Trebuše. Po dolgih zimah se čez poletje pristno naravna, mirna in s svežim zrakom prevetrena idilična pokrajina odene s pestro preprogo trav in nasploh bogato floro. V sožitju se izmenjavajo travniki, senožeti in mešani gozdovi. Domačije in počitniške hišice so posejane po več kilometrov narazen. Največ pozornosti obiskovalcev Vojskarske planote pritegujejo slikoviti in prepadni Gačnik, Hudournik, pomniki narodnoosvobodilnega boja in še posebej Partizanska tiskarna Slovenija.

Narava

V Krajinskem parku Zgornja Idrijca spoznavajte naravo in številne pomnike rudarske preteklosti. Park je pravi vir energije za vso družino. Joannes Antonius Scopoli, prvi idrijski rudniški zdravnik, naravoslovec evropskega pomena, je svoja najboljša dela ustvaril v Idriji. Poznavanje rastlinstva na Kranjskem je v največjem delu izšlo iz mesta Idrija.

Zabava & šport

Nikjer v Sloveniji ni tako razbrazdanih divjin in takšnih lepot kot v malodane popolnem krogu, ki ga objemata Trebušica in Idrijca. Ko stopimo še onkraj bregov obeh rek, na Cerkljansko in proti Trnovskemu gozdu, doživimo pohodniško razsvetljenje, ki ga ne omogoča nobena druga pot.

Zgodovina in kultura

Idrija, mesto naravoslovne in tehniške kulture, s svojo bogato več kot petstoletno tradicijo obiskovalcem ponuja nešteto možnosti za zanimive in poučne izlete v mestu in okolici. Ljubiteljem vojaške zgodovine priporočamo ogled dediščine, ki jo je zapustila vojna. Spoznajte zgodovino drugega največjega rudnika živega srebra na svetu.

Posebnosti kraja

Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko deluje z namenom ohranjanja starih običajev in skrbjo za izobraževanja in druženja prebivalcev  vojskarske planote. Danes društvo šteje preko 25 članic, ki aktivno sodelujejo na številnih prireditvah v kraju. Na mize so vrnile že pozabljene »prešce«.