naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
jezera

Narava

Kočevski gozdovi

Gorato območje Kočevske preraščajo mogočni gozdovi jelk, bukev in smrek. V obsežnih gozdovih še vedno živijo medvedi, volkovi, risi in druge vrste divjadi. Na strmih skalah nad Kolpo prebivajo gamsi, v višjih predelih pa se zadržuje veliki divji petelin.

Vas Koprivnik, ki leži v visoki dolini jugovzhodno od Kočevja, je ena redkih še obstoječih velikih vasi, nastala pa je že v 14. stoletju. 15 lesenih skulptur sestavlja križev pot kot spomenik tragičnim dogodkom po drugi svetovni vojni v Kočevskem Rogu. Spomenik je ustvaril domači kipar Stane Jarm leta 1998.

Vir: visitdolenjska.eu

Kočevsko jezero

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2013/pomoli_na_jezeru_471673.jpgObmočje jezera, ki je nastalo v 70. letih 20.stoletja, je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, med katerimi je 15 vrst na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije. Jezero je odlično mesto za opazovanje in proučevanje ptic kot ribolov. Trstje obrašča plitvine ob obali, kjer gnezdijo številni rakarji. Okoli jezera je speljana tri kilometra dolga naravoslovna učna pot in pelje mimo vseh najbolj značilnih biotopov (jezera, trstičja, travišč in gozda). Na poti sprehajalca spremljajo table s pojasnili in priporočili. 

Vir: slovenia-heritage.net

Mirna gora

http://www.visitdolenjska.eu/images/upload/2011/1247_Mirna_gora_01.JPGMirna gora je s 1048 metri najvišja gora na hribovitem obrobju Bele krajine. Dviga se na skrajnem jugovzhodnem delu razgibane kraške planote Kočevskega Roga, na jugu pa se stika s Poljansko goro. Prepoznavna so njena razčlenjena vzhodna pobočja, ki strmo padajo v dolino Divjega potoka in Vrčice, proti nizkemu belokranjskemu kraškemu ravniku pa se zložno spuščajo preko neizrazitih polic in rebri.

Mirna gora z bližnjo okolico je zaradi dolomitne kamninske osnove pravi otok sredi zakraselih karbonatnih kamnin. Dolomitna podlaga napaja več studencev, najbolj vodnata sta na Planini in Ponikvah, strma vzhodna pobočja Gač pa so razčlenjena s povirnimi dolinami.

Tu je tudi eno redkih rastišč divjega petelina na Kočevskem rogu.  Nad Planino je del košenic celo prepuščen naravni sukcesiji kot gozdni rezervat.

Vir: visitdolenjska.eu

Reško jezero

Reški potok je kraška ponikalnica, ki izvira v Možah in ponikne v ponore pri starih garažah. Njegova struga je dolga cca 3000 m. Ob njem so še v 20. letih tega stoletja stali trije mlini in žaga. Imenovali so se Zgornji, Srednji in Spodnji mlin. Danes kupi kamenja in nekaj zidov ob vodi komajda še spominjajo na razvaline poslopij. V 70. letih se je med ribiči porodila ideja o zajezitvi potoka. Površina jezera je okoli 18 ha in niha v odvisnosti od vodostaja jezera. Spodnji del jezera je namenjen ribolovu in ostalim vrstam rekreacije. Zgornji del je izločen kot gojitveno področje za ribe in gnezdenje ptic… Pas gozda ob jezeru in Reškem potoku je izločen kot rezervat Jezero s skupno površino 51,03 ha. Gozdove ob jezeru gradijo predvsem debeljaki. V drevesni sestavi prevladuje smreka. 

Source: slovenia.info

Zanimivost: Območje jezera je danes bogato naseljeno z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Tukaj gnezdi preko 64 vrst ptic, med katerimi je 15 vrst na rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Vir: slovenia.info