naravni
 
vodni
 
reke
 
Lokacija: Šmarješke Toplice (Evropa)
 
Lokacija: Šmarješke Toplice (Slovenija)

Splošno o Šmarjeških toplicah

Ko vstopite Šmarješke Toplice, vstopite v svet vinogradov, travnikov, gozdov, v svet legend, predvsem pa v sproščujoč objem termalne vode, kjer vas gostoljubni občani s toplim nasmehom sprejmejo s kozarčkom domačega vina in vas povabijo medse.

Področje občine je bilo pred petdesetimi leti izrazito kmečko okolje. Danes je tu le še nekaj kmetij, katerim je kmetijstvo le dopolnila dejavnost. V vinskih goricah so vzorno urejeni vinogradi, kjer pridne roke pridelujejo odličen cviček. V občini smo ponosni na naše čebelarje. Poleg nekaj obrtnikov je dobro razvita tudi industrija.več

V širšem slovenskem prostoru je občina poznana predvsem po zdraviliškem turizmu, ki se razvija v enem najsodobnejših slovenskih termalnih središč.

Naravne danosti nudijo pestro ponudbo športnih aktivnosti in doživetij v neposrednem stiku z naravo. Bogata kulturna in zgodovinska dediščina se razkriva v arheoloških najdbah ter v raznovrstni sakralni in etnološki dediščini.

Vir: TIC Šmarješke Toplice

Narava

Občina Šmarješke Toplice leži na območju, kjer se dinarska podolja, ravniki in planote stikajo s panonskim gričevjem in ravninami. Stik se odraža v termalnih vrelcih, raznolikosti kamnin, razgibanosti površja, vodovju, raznolikosti prsti in rastja, v podnebnih značilnostih, rabi tal, pa tudi v kulturnem pogledu. Območje občine obkroža več vodotokov, na južnem delu je to reka Krka ter potoka Toplica in Zavetrščica, na severnem delu Laknica, v osrednjem delu pa si skozi ozko sotesko utira pot največji potok Radulja. Več potočkov, nekateri izmed njih so še danes pitni, tudi večkrat ponikne.

Zabava & šport

V širšem slovenskem prostoru je občina poznana predvsem po zdraviliškem turizmu, ki se razvija v enem najsodobnejših slovenskih termalnih središč. Naravne danosti nudijo pestro ponudbo športnih aktivnosti in doživetij v neposrednem stiku z naravo.

Zgodovina & kultura

Pomemben spomenik kulturne dediščine v občini Šmarješke Toplice je tudi grad Klevevž (Klingenfels). O gradu danes pričajo le razvaline obodnega zidovja nad okljukom Radulje. V neposredni bližini stoji nekdanja grajska pristava z gospodarskimi poslopji.

Posebnosti kraja

Ena izmed najpomembnejših naravnih danosti v občini je prav gotovo termalna voda, saj je le-ta podlaga za razvoj zdraviliškega turizma, ki se je pričel leta 1792, ko so izšli prvi zapisi o Jezerskih Toplicah, kakor so takrat imenovali Šmarješke Toplice. Šmarješke toplice so bile znane že v predzgodovinski dobi. Termalni izvir ima temperaturo od 32 do 34°C, ima zdravilni učinek na bolezni srca in ožilja, revmo in nevroze.