naravni
 
zgodovinski
 
smučanje
 
Lokacija: Ribnica na Pohorju (Evropa)
 
Lokacija: Ribnica na Pohorju (Slovenija)

Splošno o Ribnica na Pohorju

Ribnica na Pohorju je majhno gručasto naselje na Ribniškem polju, na planem prevalu med dolinama Velke in Vuhreščice. Skozi Ribnico je v rimski dobi potekala cesta iz Slovenskih konjic v Dravsko dolino. Ker kraj obkrožajo obširni, temni pohorski gozdovi, se tu že od nekdaj ukvarjajo z gozdarstvom, žagarstvom in živinorejo. Nekdaj je bil kraj znan tudi po steklu, a je ta dejavnost izumrla na prelomu iz 19. v  20. stoletje. Danes je Ribnica idilični klimatski turistični kraj z bungalovi, smučišči in razvitim turizmom ns kmetiji. Je tudi prijetno izhodišče za planinske poti proti Ribniški koči in Jezerskem vrhu.

Vir: slovenia.info

Narava

Ribniško jezero naravni rezervat in sodi v zaščiteno območje Natura2000. To ni pravo jezero, temveč visoko šotno barje, za katero je značilno, da se napaja samo z deževnico. Leži na višini 1490 metrov, ob vznožju Jezerskega vrha, in je eno izmed najlepših šotnih barij na Pohorju.

Zabava & šport

Gozdna učna pot Kapelvald v Josipdolu je odprta že od leta 1993. Pot se začne pri čudovitem lipovem drevoredu, kjer je postavljena orientacijska tabla in prikazuje postojank. 

Zgodovina & kultura

Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva Josipdol v kulturnem domu v Josipdolu je urejena muzejska zbirka, ki jo sestavljajo povečini črepinje in ostanki steklovine nekdanje steklarne, ki je v letih od 1799 do 1909 obratovala v Josipdolu in na Langesvaldu. 

Posebnosti kraja

Danes je Ribnica idilični klimatski turistični kraj z bungalovi, smučišči in razvitim turizmom ns kmetiji. Je tudi prijetno izhodišče za planinske poti proti Ribniški koči in Jezerskem vrhu.