Bojna vozila

Nekaj primerov orožja in bojnih vozil

Prva svetova vojna

Prva oklepna vozila so veličastno vstopila na prizorišče v prvih mesecih tako imenovane »velike vojne« med leti 1914 – 1918 in še preden so se srečale s kruto realnostjo tedanjih bojišč, so nakazale svoj hiter vzpon. Med prvo svetovno vojno se pojavi tudi značilen predstavnik oklepnih vozil – tank, ki v sebi združuje tri elemente – ognjeno moč, mobilnost in zaščito.

Artilerija je kot »kraljica bojišča« znana že od začetkov vojskovanja in predstavlja vse orožje, ki je močnejše od ročnega orožja in ga ponavadi upravlja več ljudi. Prva artilerija so bili katapulti in podobne naprave, o »pravi« artileriji pa govorimo ob pojavu smodnika in prvih topov. V Sloveniji je bila artilerija najbolj množično uporabljena na soški fronti, pa tudi med drugo svetovno vojno.

Druga svetovna vojna

Obdobje druge svetovne vojne v tankovskem delu predstavljata izjemno pomembna tanka ameriški M3A3 Stuart in sovjetski T-34-85. Prvi, M3A3 Stuart predstavlja 1. tankovsko brigado Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije (NOV) – prvo večjo mehanizirano enoto Titove partizanske vojske. Drugi, tank T 34-85, predstavlja 2. tankovsko brigado NOVJ. Oba eksponata sta izjemno pomembna za spomin na številne slovenske fante, ki so kot prostovoljci iz zavezniškega ujetništva (severna Afrika, Sovjetska zveza) prestopili v obe brigadi in prispevali k zlomu fašizma na tleh bivše Jugoslavije.

Po drugi svetovi vojni

Po drugi svetovni vojni je bivša Jugoslavija krenila na novo pot politične ureditve, kar je v veliki meri vplivalo na razvoj oboroženih sil. Za prvo začetno obdobje je značilno veliko naslanjanje na Sovjetsko vojsko.

Po začetnem povojnem obdobju je leta 1948 prišlo do znamenite resolucije Infobiroja, ki je Jugoslavijo nekako izločila iz skupine pravovernih komunističnih držav, kar je imelo za posledice otopitev odnosov z zahodnimi državami. V ta sklop sodi ameriška oklepna tehnika.

Posebna pozornost je v zbirki namenjena tudi oklepni tehniki jugoslovanske izdelave, saj so v projektiranju in izdelavi le-te sodelovala številna slovenska podjetja, zato ta del predstavlja domačo tehnično dediščino.

Po letu 1991

Po letu 1991 je Slovenska vojska v oborožitev sprejela večino tehnike, ki jo je že prej uporabljala JLA. Tu velja omeniti modernizirana bojna tanka M-84 in M-55S, s katerimi so slovenski strokovnjaki s svojim znanjem in veščinami izboljšali zmožnosti in podaljšali življenjsko dobo.

Viri: Park vojaške zgodovine