naravni
 
morje
 
Lokacija: Ankaran (Evropa)
 
Lokacija: Ankaran (Slovenija)

Splošno o Ankaranu ...

Ankaran leži na južnem pobočju Miljskega polotoka, na samem začetku slovenskega dela istrske obale, nedaleč od državne meje z Italijo. Eno izmed najlepših obmorskih naselij pri nas je docela zaščiteno od severnega vetra – burje Ugodna prisojna lega, blaga klima in bujno sredozemsko rastlinstvo je nedvomno vplivalo na razvoj zgodnjega turizma v Ankaranu. Avstrijci so namreč prav tu zgradili zdravilišče za svoje mornariške oficirje.

Narava

Med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem pri Ankaranu se na približno sedmih hektarjih razprostira edini sredozemski slani travnik v Sloveniji. To je za vzhodno jadransko obalo redek, za slovensko pa edinstven primer morskega obrežja, ki ni strmo, kamnito ali peščeno, pač pa muljasto, vlažno in plitvo; vodni režim je zato drugačen kot na flišnatem ali apnenčastem obrežju in v solinah. Slani travnik je obrežni močvirski ekosistem izjemne ekološke vrednosti in je tudi del omrežja Natura 2000. Njegovo varovanje je pomembno zaradi ohranjanja redkih rastlinskih vrst, ki tu živijo, ter ohranjanja ekosistemske raznolikosti in biološke pestrosti slovenskega obrežnega prostora nasploh.

Zabava & šport

Nekdaj manjša vas se je tako po drugi svetovni vojni začela razvijati predvsem kot turistična destinacija. Danes je to eno najbolj razvitih turističnih naselij v Sloveniji, predvsem zaradi lepe narave, dolge obale in pristne lege. V Ankaranu je eden največjih avtokampov v Sloveniji s 1600 prostori za kampiranje. Tu so tudi bazeni, športna igrišča in predvsem okoli kilometer dolga peščena plaža, starejšim domačinom bolj znana po imenu San-Nicolo. Plaža se v svojem južnem delu zaključuje s pomolom, ki je obenem tudi zadnja točka slovenske gorske transverzale.

Zgodovina & kultura

Eno izmed najlepših obmorskih naselij pri nas je docela zaščiteno od severnega vetra - burje. Zaradi te svoje naravne lega je bilo območje Ankarana naseljeno že v rimskem času. Antično ime za to območje se je glasilo Ultra (ital. Oltra - oltre il mare, prek morja). Na tem kraju so med gradnjo zdravilišča naleteli na mozaik iz rimske dobe, ki je shranjen v koprskem Pokrajinskem muzeju. Leta 1072 so se sem naselili menihi iz Benetk, ko jim je tržaški škof Adalger podaril cerkev sv. Apolinarija (s. Apollinare del Gasello) iz 10. stoletja. Benedektinci so cerkev povečali in k njej prizidali samostan , katerega se je kasneje oprijelo ime s. Nicolo d’Oltra.

Posebnosti kraja

Ime 'Valdoltra' je znano domala po vsej Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in v Italiji. Kraj je postal poznan zaradi velike ortopedske bolnišnice, ki že celo stoletje deluje v tem kraju. Njen začetek sega že v leto 1904, ko je Društvo za boj proti turberkulozi (Societa per la lotta contro la turberculosi) iz Trsta odstopilo del obale Društvu prijateljev otrok (Societa degli Amici dell'infanzia). To društvo je bilo ustanovljeno z nalogo, da ustanavlja obmorska in višinska okrevališča, kamor bi zahajali tudi revni in bolehni otroci.