zgodovinski
 
morje

Narava

Dolina reke Dragonje

Dolina Dragonje sodi v najlepše naravne znamenitosti slovenske Istre. Reka Dragonja, ki teče po istoimenski dolini je s svojimi številnimi pritoki ustvarila slikovite slapove in erozijsko aktivne meandre. Na pobočjih pa obiskovalce očarajo skrbno obdelani oljčni nasadi, vinogradi in drugo sredozemsko rastje. Iz kulturne dediščine velja omeniti zagotovo Kodarinov mlin (pod Koštabono) in Mazurinov mlin (pod Trsekom). Le teh je bila nekoč dolina polna.

Mestna občina Koper

Sveta Jama na Socerbu

Jama se razprostira 300 metrov vzhodno od gradu Strmec. V jami je edina podzemna cerkev v Sloveniji.Pravijo ji Sveta jama, v njej pa naj bi po legendi živel tržaški mučenec in svetnik Socerb, ki je živel v 3.stoletju. V prvi del jame pridemo po kamnitih stopnicah. V tem delu je naravni kamniti oltar, kjer je še danes svetišče in velja za edino podzemno cerkev v Sloveniji. V preteklosti so jo na god sv.Socerba, 24.maja, obiskovali predvsem tržaški romarji in romarji iz Istre in Čičarije. Po drugi svetovni vojni je bil ta običaj opuščen.

Mestna občina Koper

Ospska jama

Ospska jama, imenovana tudi Grad, leži pri vasi Osp pod kraškim strmim pobočjem. Nahaja se pod ogromno previsno steno z svojim skrivnostnim obzidjem in mogočno Osapsko reko. Prostorna vhodna vrata, 20 m visoka in 40 m široka, peljejo rove kjer so na dnu značilna jezera oziroma vodne kotanje. Leta 1981 so člani Jamarskega društva Dimnice iz Kopra organizirali prve ekskurzije v to jamo. Je dragoceno najdišče s prazgodovinskimi, antičnimi in zgodnjesrednjeveškimi najdbami ter obrambnim zidom, ki pričajo, da so se tja ves čas pred sovražnimi vpadi zatekali prebivalci. V jami so našli ostanke zidane rimske grobnice, oljenke, novce ter fragmente steklene in keramične posode.

Mestna občina Koper

Porečje Rižane

Rižana je okoli 14 km dolga reka, ki teče skozi slovensko Istro. Njen izvir se nahaja pod kraškim robom pri cerkvi svete Marije, v bližini vasi Hrastovlje, med tem ko pa svojo pot v Jadransko morje konča zahodno od Sermina. Rižana velja tudi za najbolj vodnato reko v koprskem primorju. Površina porečja Rižane meri 202 km2 (od tega 120 km2 kraške površine). Reka ima skupno 18 pritokov, največji so Hrastovski potok, potok Rakovec ter Martežin. Omeniti velja tudi, da je v 19. stoletju ob Rižani delovalo 30 mlinov.

Mestna občina Koper

Kraški regijski park (Kraški rob)

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprskem zaledju, kjer se kraška planota prevesi v flišno pokrajino Slovenske Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo. Razteza se okoli 20 km od Socerba ob slovensko-italijanski meji pa vse do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori, spodmoli, škrapljišča,skalni podori in jame. Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh pokrajin, ki ju razmejuje (kraška in submediteranska). Tam je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi 10 za znanost do tedaj neznanih živalskih in rastlinskih vrst. Tamkajšnja naselja (Kubed, Črni Kal, Črnotiče, Hrastovlje, Gračišče, Podpeč in Socerb) so razglašena za kulturne spomenike.

Mestna občina Koper

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Območje je zavarovano kot državni naravni rezervat od leta 1998. Nastanek samega Škocjanskega zatoka je tesno povezan z nastankom in razvojem mesta Koper. Tako so na območju zatoka prebivalci najprej uredili soline in uredili prve bazene za izhlapevanje vode. V času beneške nadvlade se je solinarstvo zelo razmahnilo od druge polovice 13. stoletja. Z nasipi in mrežo kanalov so soline zaščitili pred plimovanjem in rečnimi poplavami. Po padcu beneške republike se je zmanjšala tudi vloga in pomen solin. Posebej so zaščitene nekatere živalske in rastlinske vrste v programu natura 2000.

Habitatni tipi, ki sestavljajo Škocjanski zatok so: Sredozemska slanoljubna grmičevja, Sredozemska slana travišča, Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku, Obalne lagune ter Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki.

Mestna občina Koper

Naravni mosti in Spodmoli (Sočerga)

Imenujejo jih tudi ušesa Istre ali »istrijanska uha«. Spodmole štejemo med velike naravne znamenitosti Slovenije. Značilnost 28 m visoke pečine so trije večji in globlji spodmoli s 17 m visokim stropom. Na vzhodu se proti hrvaški meji zaključijo z naravnim mostom, ki ima šestmeterski skalni lok.

Mestna občina Koper

Zanimivost: Rastišče Pozejdonke Pozejdonka (Poisidonia oceanica ) je edemit sredozemskega morja in hkrati tudi ena najbolj ogroženih vrst v njem. Tako je tudi v Sloveniji Pozejdonka opredeljena kot ogrožena rastlina. Rastišče Pozejdonke pa med drugim vpliva tudi zelo pozitivno na zmanjševanje erozije in zmanjšujejo valovanje. Rastišče igra pomembno vlogo tudi pri izmenjavi snovi v morju, zagotavlja življenjski prostor, skrivališče in zatočišče številnim organizmom in tako pomaga ohranjati raznolikost podvodnega življenja v Tržaškem zalivu.

Mestna občina Koper