zgodovinski
 
morje

Zgodovina in kultura

Zgodovina Kopra

Koper, najstarejše mesto v Sloveniji, se je razvil na skalnatem otoku, ki mu Rimljani dajo ime Capris in je najbolj spremenil svojo podobo od treh obalnih mest. Do današnjih dni se tu izmenja kar nekaj vladavin in držav, ki mu dajo svoj pečat in tudi svoje ime: za Rimljane je Capris; v času papeža Gregorja I (l. 599) Insula Capraria (kozji otok), za Bizantince (sredina 6. do 8. stoletja) Justinopolis; za oglejske patriarhe Caput Histriae (glava Istre), Benečani pa ime spremenijo v italijansko obliko Capodistria, katere slovenska inačica je Koper.

Mestna občina Koper

Pretorska palača

Gre za značilno mestno ureditev mediteranskega prostora, ki v Kopru zaradi svoje zaprtosti spominja na mestno dvorano.

Mestna občina Koper je z obnovljeno Pretorsko palačo maja leta 2001 dobila mestno hišo v središču mesta in na trgu, ki je do današnjih dni ohranil svojo izvirno municipialno zasnovo.

Mestna občina Koper

Loža

Stavba je bila zgrajena v 15. stoletju, današnji videz pa je dobila v 17. stoletju. Namenjena je bila za debatni klub vseh meščanov, njihove razprave pa so upoštevali tudi v mestnem svetu. Krasi jo številno heraldično okrasje in terakotna plastika Madone z otrokom v vogalni niši, postavljena v spomin na uničujočo kugo iz leta 1554. Od sredine 19. stoletja dalje se v njenem pritličju odpre tudi kavarna, kjer lahko tudi danes spijete kavo in uživate v pogledu na celoten trg, ki je eden najlepših mestnih trgov na nekdanjem beneškem ozemlju.

Najpomembnejše razstavišče Obalnih galerij, po programu na ogled likovne razstave uveljavljenih domačih in tujih avtorjev.

Mestna občina Koper

Taverna Koper

Bivše skladišče soli je danes lokacija najzanimivejših prireditev v Kopru. Istrska mesta doživijo velik razmah gospodarskega razvoja po letu 1000 Mesta pospešeno razvijajo poljedelstvo, predvsem oljarstvo in vinogradništvo, ribolov in solarstvo ter razne druge obrti. Velik pomen pa ima tudi pomorska trgovina, ki ustvarja precejšnje dobičke.

Mestna občina Koper

Foresteria in Armeria

Obe stavbi sta nastali v 15. in 16. stoletju. Foresteria, v preteklosti imenovana tudi Albergo nuovo, je služila sprejemu in bivanju podestatovih gostov. Foresterio krasijo zelo lepa kamnita renesančna vrata, imenovana »Porta del Corte«. Sosednja stavba, Armeria do leta 1550 služi kot skladišče orožja (orožarna), kasneje pa ga zamenja mestna hranilnica oziroma zastavljalnica za ubožne (ex Monte di Pietà) ter prostori mestnih uradov in vicedomov. Nekdaj ločeni stavbi so povezali v 18. stoletju, ko so tudi povišali Armerio za eno nadstropje.

Mestna občina Koper

Vrata Muda

Nekdanja glavna mestna vrata, iz leta 1516, so bila zgrajena v renesančnem slogu in se ponašajo s številnim heraldičnim okrasjem, med katerim slikovito izstopa sonce, ki simbolizira mestni grb. Postaviti jih je dal koprski podesta Sebastiano Contarini, posnemajo pa antični slavolok. Vrata Muda so danes edina ohranjena mestna vrata od nekdanjih dvanajstih.

Mestna občina Koper

Vodnjak Da Ponte

Največji mestni vodnjak je reprodukcija mosta Rialto v Benetkah. Izdelavo je naročil leta 1666 podesta Lorenzo da Ponte, po katerem je vodnjak poimenovan, v grbu njegove družine pa je podoba mosta. Ob vznožju loka, ki se dviga nad vodnjak, se nahajajo štiri maskeroni, iz njihovih ust pa teče voda. Maskerona na levi sta podobna mitološkim bitjem Gorgonam, Forkovim hčeram, ki jih je spočel Neptun. Druga dva upodabljata božanstva, s pričesko v obliki školjke ter moško glavo s turbanom.

Mestna občina Koper

Carpacciova hiša

Hiša naj bi bila po izročilu dom znanega beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia, v resnici pa je v prvi polovici 16. stoletja v njej živel samo njegov sin Benedetto. Zgradba je izjemno lep primer gotske stavbe iz 14. stoletja. Današnjo podobo je dobila stavba po preureditvenih posegih iz leta 1935 in leta 1955.

Mestna občina Koper

Casa Veneziana

Srednjeveška ureditev Case Veneziane je nastala po 13. oziroma 14. stoletju, torej v beneškem obdobju razširitve mesta po celotnem predelu otoka. Njeno ime sega v obdobje med leti 1920 in 1930, ko jo je vodja spomeniško varstvene službe v Trstu Ferdinando Forlati v svojih skicah imenoval Casa Veneziana. Stavba je zanimiva tudi zato, ker se je celotna zidana struktura v urbani in arhitekturni zasnovi v veliko elementih ohranila do danes. Na področju Ribiškega trga je potekala stara linija obzidja mesta Koper, ki je morala nastati pred predajo mesta Benetkam oz. pred njegovim uporom, ko so Benečani v celoti porušili mestno obzidje. Casa Veneziana predstavlja vzhodno stranico Ribiškega trga kot enega najpomembnejših koprskih obodnih trgov. Z arheološkimi raziskavami je bil odkrit ohranjen segment srednjeveškega obzidja kar je potrdilo domnevno linijo starega obzidja. S sanacijo in rekonstrukcijo objekta so prišli do izraza nekateri najpomembnejši primeri koprske srednjeveške arhitekture. 

Mestna občina Koper

Rotunda sv. Elija ali rotunda Marijinega vnebovzetja

Najstarejša koprska krstilnica stoji v jedru srednjeveškega dela mesta Koper. Rotunda je iz sredine 11. stoletja. Kažejo se romanske in celo starejše slogovne značilnosti. Dodane so redke plitve lizene. Rotunda sv. Elija spada med najstarejše ohranjene sakralne stavbe v Sloveniji. Njena gradbena struktura še ni natančno raziskana. Iz Naldinijevega (koprski škof) opisa in starejše literature izvemo, da je bil prvotni vhod na zahodni strani, medtem ko je na vzhodni, kjer je sedaj vhod v rotundo, stal nekdaj »nobile altare« s sliko Marijinega kronanja Benedetta Carpaccia.

Mestna občina Koper

Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja

Stoji na mestu, pozidanem že v antiki, pred današnjo cerkvijo pa je tu stala romanska bazilika. Zgodovina stolnice seže v 12. stoletje, ko je mesto dobilo lastno škofijo. Pročelje je danes mešanica gotskega (spodnji del pročelja) in renesančnega sloga (zgornji del pročelja). Cerkev hrani številne dragocenosti: veliko oltarno sliko »Madone z otrokom na prestolu in svetniki«, ki jo je leta 1516 naslikal Vittore Carpaccio, kamniti sarkofag koprskega zavetnika sv. Nazarija iz 15. stoletja in druge. V prezbiteriju stolnice visi dragocena slika avtorja A. Zanchija »Svatba v Kani«. Stolnične orgle pa krasita Carpacciovi sliki »Predstavitev v templju« in »Pokol nedolžnih otrok«. Njeno notranjost je v 18. stoletju predelal znani arhitekt Giorgio Massari. Stolnični zvonik, v originalu obrambni stolp, se lahko pohvali z enim starejših zvonov v Sloveniji, zvonovom ulitim že leta 1333.

Mestna občina Koper

Rotunda Janeza Krstnika (krstilnica)

Rotunda Janeza Krstnika se danes imenuje Rotunda Karmelske matere božje. Zgrajena je v romanko-gostkem stilu. Krstilnica je bila zgrajena v 10. in 12. stoletjem in je ohranila značilnosti romanske arhitekture. Temeljitejše predelave je doživela okoli leta 1317, ko je bila zgrajena nova opečena kupola in poslikana s podobo Kristusa Pantokratorja, dopolnjen glavni vhod s trikotno konzolno strešico in napisnimi ploščami. Kasneje je krstilnica doživela baročne predelave, še posebej v notranjščini; med letoma 1933 in 1935 je bila krstilnica obnovljena po načrtih arhitekta Ferdinanda Forlatija. Odstranjene so bile stavbe v njeni okolici, v notranjščini pa vsa baročna stenska dekoracija. Dela niso bila dokončana zaradi pomanjkanja financ in bližajoče se vojne. Od leta 1976 je bila krstilnica zaradi slabega stanja zaprta, saj je bila nujno potrebna obnove. Obnovitvena dela so potekala postopoma tako, da je obnovljena krstilnica v letu 2005 bila ponovno odprta.

Mestna občina Koper

Grad Strmec (Socerb)

Stoji na robu več kot 300 metrske kraške stene in od tu se ponuja čudovit razgled na Koprski in Tržaški zaliv. Zgodovina gradu je dokaj burna, nastal pa je na temeljih ilirskega gradišča, kar je še danes vidno. Začetki gradu segajo v 13. stoletje. Zaradi pomembne strateške lege so se v preteklosti zanj bojevali Benečani in Avstrijci. Leta 1678 je grad obiskal, ga opisal in narisal Janez Vajkard Valvasor. Leta 1780 je v grad udarila strela in ga tako poškodovala, da v njem ni bilo več mogoče bivati. Propadli grad je dobila dolinska občina in ga leta 1907 prodala tržaškemu baronu Demetriusu Economu. Ta je v letih 1924/1925 grad restavriral. Na vzhodni strani varuje grad obrambni zid, na drugih straneh pa še dodatno prepadne stene. Grad je bil v preteklosti dostopen le po dvižnih mostovih ter v skalo vklesanem hodniku.

Mestna občina Koper

Pokrajinski muzej Koper

Muzej je bil ustanovljen v začetku leta 1911, leto po uspešni razstavi v Kopru z naslovom “Prva istrska deželna razstava”, kjer je bila med drugim predstavljena kulturna dediščina Istre. Tedanja koprska občina je ustanovila Mestni muzej za zgodovino in umetnost (Museo civico di storia e d`arte), ki so mu po 1.svetovni vojni dodelili palačo Belgramoni- Tacco, v kateri domuje še danes. Leta 1954 je nekdanji Mestni muzej prerasel v Okrajni muzej Koper, leta 1967 pa se je preimenoval v Pokrajinski muzej Koper in deluje na področju občin Koper, Izola, Piran, Divača, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina.

V muzeju imamo poleg zbirk tudi konservatorsko restavratorsko delavnico, kjer se muzejski predmeti konservirajo in restavrirajo s ciljem upočasnitve njihovega nadaljnjega propadanja in pa tudi razvejano pedagoška dejavnost, ki je usmerjena v predstavljanje in populariziranje dediščine s področij, ki jih pokrivajo muzejske zbirke. Za otroke vseh starostnih stopenj, mladino in odrasle ter za obiskovalce s posebnimi potrebami se pripravlja pester izbor programov, od klasičnih vodstev po vseh zbirkah do tehniških in kulturnih dnevov, ustvarjalnih delavnic, dnevov odprtih vrat in tematskih predavanj.

Zbirke:
• Arheološka zbirka,
• umetnostnozgodovinska zbirka,
• kulturnozgodovinska zbirka,
• zbirka novejše zgodovine Južne Primorske,
• etnološka zbirka in
• muzejska zbirka prem.

Mestna občina Koper

Zanimivost: Hrastovlje Gručasta vas v srednjem delu hrastovske doline, ki predstavlja suhi podaljšek Rižanske doline. Veliko ostankov materialne kulture je na območju Rižanske doline in Hrastovelj povezanih že z obdobjem kaštelirjev (hribi Kovk, Ključ, Vrh, ledina Jablance), v še večji meri pa se je naselbinska slika spremenila z rimsko oziroma kasnejšo slovansko kolonizacijo, s katero je vsekakor povezan tudi začetek in izvor krajevnega imena.

Mestna občina Koper