naravni
 
zgodovinski
 
Lokacija: Oplotnica (Evropa)
 
Lokacija: Oplotnica (Slovenija)

Splošno o Oplotnici

Oplotnica leži v severovzhodnem delu Slovenije in se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na nadmorski višini od 320 m do 679 m. Celostno podobo občini Oplotnica daje 21 zaselkov.
V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na obronkih Lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi vzpenjajo proti Pohorju. Nekoč je bilo na tem območju veliko žag na vodni pogon, saj je to območje bogato z vodnimi viri, katerih ostanke lahko vidimo še danes

Vir: LTO Rogla – Zreče  


Narava

Na območju občine Oplotnica je bila v preteklosti zelo pomembna lesarska dejavnost, s katero je povezan tudi potok Oplotnica. Potok in z njim vintgar je bil edina oskrbovalna pot z lesom iz pohorskih gozdov in zato je bila ena glavnih dejavnosti tukaj furmanstvo.

Zabava & šport

Učna pot Oplotniški vintgar je bila urejena za namene ohranjanja naravnega območja ob potoku Oplotnica, ki je bilo v preteklosti zelo pomembno za lokalno prebivalstvo, saj mu je predstavljalo pomemben vir dohodka.

Zgodovina & kultura

Na ozemlje, ki ga danes obsega občina Oplotnica, je kot so dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Dokazi o obljudenosti tega kraja so že iz rimskih časov.

Posebnosti kraja

Oplotnica leži v severovzhodnem delu Slovenije in se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na nadmorski višini od 320 m do 679 m. V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo.