naravni
 
zgodovinski
 
vodni
 
reke
 
Lokacija: Krajinski park Goričko (Evropa)
 
Lokacija: Krajinski park Goričko (Slovenija)

Splošno o Krajinski park Goričko

Ime Goričko prihaja od goríc. Tako namreč domačini imenujejo griče, ki so davno nastali na dnu Panonskega morja in se potem dvignili. Mehko oblikovan peščeni svet so ljudje naselili v pradavnini in tod ostali. Čeprav do velikih evropskih mest ni zelo daleč, je Goričko "napredek" zaobšel, tako da je ohranilo podobo, značilno za srednjo Evropo pred drugo svetovno vojno.

Vir: Krajinski park Goričko  

Narava

Na Goričkem prevladujejo srednje vlažni do polsuhi hranljivi travniki, ki so gospodarsko najbolj pomembni, saj dajejo dosti krme za prehrano goveda.

Zabava & šport

Ta harmonično ubrana slika kar vabi na sprehod med goricami, ob potokih in prek travnikov, po slemenih in skozi gozdove, na vožnjo po rahlo nagnjenih pobočjih.

Zgodovina & kultura

Območje Goričkega je bilo skozi svojo zgodovino vedno bolj ali manj poraščeno z gozdovi in zato nikoli gosto naseljeno.

Posebnosti kraja

Znamenitosti po občinah: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovski, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci…