naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
Lokacija: Murska Sobota (Evropa)
 
Lokacija: Murska Sobota (Slovenija)

Splošno o Murski Soboti

Murska Sobota je največje pomursko mesto in najsevernejše mesto Slovenije. Je značilno subpanonsko naselje na nadmorski višini 190 metrov. Murska Sobota je edino slovensko mesto v pravi ravnini. Nahaja se nedaleč od meje s sosednjima državama Avstrijo in Madžarsko. Razvilo se je v ravninskem svetu na levem bregu reke Mure ob rečici Lendavi.

Vir: KRAJI - Slovenija  

Narava

Mestni park je eden najlepših ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in se razprostira na površini devetih hektarjev in pol. V njem so dvestoletni hrasti, gabri, jeseni, lipe, za angleški park značilne travne zaplate in majhno umetno jezero.

Zabava & šport

Šport ima v Murski Soboti in njeni okolici dolgoletno tradicijo. Prvi športni klub je bil 1924 ustanovljen Športni klub Mura, ki upravlja z nogometnim stadionom v Fazaneriji.

Zgodovina & kultura

Slovenskemu ozemlju je bilo mesto priključeno leta 1919, njegov izvor pa sega tja v srednji vek, ko je Murska Sobota dobila mestne pravice.

Posebnosti kraja

Večinsko etnično skupino v Murski Soboti predstavljajo Slovenci. Mesto je imelo ob koncu 19. stol. močno madžarsko, židovsko in nemško skupnost…