naravni
 
zgodovinski
 
vodni
 
smučanje
 
jezera

Zabava in šport

Pešpoti

• Šentjur – Rifnik (1 ura)
• Šentjur – Resevna (1,5 ure)
• Šentjur – Rifnik – Resevna - Šentjur (3-4 ure)
• Dobrina – Žusem – Dobrina (1 ura)
• Planina – Bohor – Planina (2 uri)
• Dramlje – sv. Uršula (30 min)
• Planina – razgledna točka sv. Križ (20 min)

Vir: Zavod Celeia Celje

Pohodništvo

Pohodništvo je v Deželi Celjski zelo priljubljeno, zato so vam na voljo številne urejene in dobro označene pohodne poti.

Vir: Zavod Celeia Celje

Gozdna učna pot Mestni gozd

Mestni gozd predstavlja območje ohranjenih gozdnih sestojev na južnem obrobju mesta Celje. Na dobrih 100 hektarih strnjenih gozdov je urejeno in opremljeno omrežje 12 gozdnih poti s skupno dolžino 14 kilometrov.

Zaradi svoje bližine in dostopnosti ter nenavadne pestrosti in ohranjenosti je Mestni gozd odličen prostor tudi za izobraževanje o naravnih ekosistemih in osnovah trajnostnega razvoja.

Z vsebinsko različnimi programi, prilagojenimi starostnim skupinam otrok, učencem in dijakom gozdarji ponujajo strokoven pristop v skladu z načeli gozdne pedagogike, ki ga z izkušnjami z vodenj številnih šolskih skupin v Mestnem gozdu razvijajo v zadnjem desetletju. Skozi program, ki temelji predvsem na spodbujanju doživljanja narave, sta predstavljena raznolikost in delovanje gozdnega ekosistema, njegova primerjava z ekosistemi mesta, parka in travnika, številne koristne vloge gozdov ter trajnosten način rabe gozdnih dobrin. Na potepu skozi gozdno divjino se lahko občuti prvinskost najbolj razvitega kopenskega ekosistema.

Vir: Zavod Celeia Celje

Sprehajalna pot Šmartinsko jezero

Urejena kolesarska in pešpot  se prične pri cerkvi Sv. Duha v Novi vasi, od koder vodi varno zavarovana in lepo označena pot prav do jezera.

Pot  je zavarovana z ograjo in vodi sprva ob lokalni cesti, nato pa preide med travnike in njive.  Pri jezeru se spoji s sprehajalno potjo, ki se razcepi na dve smeri: levo se lahko sprehodite po krožni poti mimo ladjice Jezerska kraljica in pravljičnih hišic Zelen’dola. Pot nato nadaljujete okoli enega izmed rokavov jezera in se  preko pontonskega mostu pri Čolnarni Muzelj vrnete do ladjice. Če pa izberete drugo stran, kjer ob spojitvi pešpoti s sprehajalno potjo zavijete desno, se sprehodite po pešpoti, ki vodi skozi gozdiček. Vrnete se lahko po isti poti ali pa po asfaltirani lokalni cesti.

Vir: Zavod Celeia Celje

Celjska koča

Celjska koča je del Posavskega hribovja. To območje opredeljuje šest izrazitih vrhov in štiri doline oz. soteske med njimi.

Vrhovi so Tovst (834 m n.v.), Ramanca (781 m n.v.), Vipota (532 m n.v.), Grmada (718 m n.v.), Bavč (692 m n.v.), in Srebotnik (700 m n.v.). Med Tovstom, Grmado in Vipoto se razprostira dolina Pečovnik s Pečovniškim potokom. Vso področje je označeno z markiranimi planinskimi potmi.

Območje Celjske koče je bogato z objekti in manjšimi območji posebnih naravnih vrednot ali kulturne dediščine. Ti so: Soteska Hudičev graben, Grmada nad Pečovnikom s tremi vrhovi, sestoji duglazije v Pečovniku, gozdni rezervat Vipota, Trobiševa bukev (stara okrog 200 let) in cerkev Marije Snežne na Svetini.

Za utrujene in lačne pohodnike poskrbi restavracija hotela Celjska koča, ki pripravlja domače in lovske specialitete ter domače sladice.

Vir: Zavod Celeia Celje

Ekosistemska učna pot Šmartinsko jezero

Učna pot se nahaja ob obali Šmartinskega jezera pri Celju. Njeno vsebinsko pestrost predstavlja kulturna krajina z raznolikostjo prirejenih in naravnih ekosistemov.

Obiskovalci ekosistemske učne poti lahko primerjalno spoznavajo značilnosti ekosistemov kulturne krajine Šmartinskega jezera. Pri predstavitvah so ekosistemi ločeni na naravne (gozd, vrbina, potok, močvirje, gozdni rob, gozdna zaplata) in na antropogeno pogojene (umetno jezero, suhi in mokri travnik, senožetni sadovnjak, njiva in drstišče). Dodatno so s slikami predstavljene značilne vodne in obrežne rastline ter živali, med njimi ribe, dvoživke in ptice.

Vir: Zavod Celeia Celje

Gobarska učna pot, Celjska koča

Gobarska učna pot na Celjski koči je edina te vrste v Sloveniji, saj ni vezana na kakšno drugo učno pot, čeprav poteka v obratni smeri kot gozdna učna pot. Na enem mestu je natančno opisanih in slikovno prikazanih 18 vrst  gob.

Spremljanje rasti gob, predstavljenih ob učni poti, je potekalo tri leta v treh obdobjih: spomladi, poleti in jeseni. Ob poti najdemo tako mikorizne gobe, ki rastejo v sožitju z drevesi in rastlinami, saprofite, ki živijo in se hranijo z organskimi odpadki in tudi parazitske gobe, ki zajedajo žive rastline.

Vir: Zavod Celeia Celje

Gozdna učna pot Celjska koča

Gozdna učna pot  poteka v neposredni bližini priljubljene izletniške točke na Celjski koči.

Učno pot sestavljata dva vsebinska sklopa: v parku gozdnih dreves pod kočo so na poseben način predstavljene drevesne vrste naših gozdov, ob krožni poti, ki se vzpne na razgledni greben, pa obiskovalce nagovarja devet vsebinskih točk.

Med drugim je prostorsko predstavljen stoletni razvojni krog gozda, primerjava gozdnate pokrajine z računalniško izdelano simulacijo razvoja iste pokrajine brez gozda, sodobno sonaravno ravnanje z gozdovi, pa tudi pretekle napake pri snovanju smrekovih monokultur, ki jih plačujemo še danes. Rdeča nit poti je spodbujanje obiskovalcev k razmisleku o lastnem odnosu do gozdov.

Vir: Zavod Celeia Celje

Kolesarjenje

Lepote Dežele Celjske lahko spoznavate tudi na kolesu.

Kolesarjenje je možno po vseh cestah, najlažje pa se orientirate po urejenih in dobro označenih poteh. Poti so razvrščene v različne težavnostne stopnje in so glede na vzpon ali dolžino poti primerne za vse: rekreativce, športnike, družine …

Vir: Zavod Celeia Celje

Poti primerne za kolesarjenje: Celje, Vojnik, Štore

Pot Alme Karlin

Pot: Celje – Skalna klet – Pečovnik – Celjska koča – Svetina – Šentjanž nad Štorami – Teharje – Celje

Zanimivosti: Celje: zbirka Alme Karlin (Pokrajinski muzej Celje)  in Almina zapuščina (Domoznanski oddelek – Osrednja knjižnica Celje), rojstna hiša Alme Karlin – Pečovnik, Celjska koča, Svetina z grobom Alme Karlin, oglarska zbirka v Šentjanžu nad Štorami

Dolžina: 25,3 km

Težavnost: 5/5

Šmartinska pot

Pot: Celje – Nova vas – Slatina v Rožni dolini – Loče (odcep Šmartinsko jezero) – Brezova (odcep Šmartinsko jezero) – Vojnik – Lešje – Runtole – Prekorje – Dobrova  -Celje

Zanimivosti: Šmartinsko jezero

Dolžina: 13,5 km

Težavnost: 2/5

Vir: Zavod Celeia Celje

Kolesarjenje na Celjsko kočo

Celjska koča je že dolgo privlačen cilj kolesarjev, je pa tudi izhodišče za bolj ali manj zahtevne kolesarke izlete in ture po Kozjanskem gričevju. Vsak rekreativec si lahko glede na svojo pripravljenost sam izbere zahtevnost poti.

Na Celjsko kočo je možno prikolesariti: iz Celja mimo Vipote, skozi Štore in mimo Svetine, iz Laškega skozi Jagoče.

Vir: Zavod Celeia Celje

Kolesarska pot od mesta do Šmartinskega jezera

Urejena kolesarska pot vodi iz mestnega središča mimo predela Nova vas vse do jezera. Od cerkve Sv. Duha dalje se kolesarska pot združi s sprehajalno potjo, ki vodi prav do Šmartinskega jezera. Okoli jezera se nato nadaljuje le pešpot.

Vir: Zavod Celeia Celje

Vodni športi

Vodni športi so možni na bazenih vseh termalnih centrov v destinaciji kot tudi na zunanjih vodnih površinah: na Šmartinskem jezeru pri Celju ponujajo možnost vožnje s kajaki in pedolini ter hojo po vodi, na reki Savinji v Celju pa se lahko preizkusite z vožnjo v kanujih in kajakih.

Vir: Zavod Celeia Celje

Čolnarna Muzelj, Šmartinsko jezero

Ponudba: izposoja pedolinov, čolnov in kajakov, gostinska ponudba (hrana, pijača), priprava piknikov za zaključene skupine, urejena otroška igrala, možnost dnevnega počitka (14 postelj kot skupno ležišče), ribiške dovolilnice.

Vir: Zavod Celeia Celje

Ladjica Jezerska kraljica, Šmartinsko jezero

Vožnja z ladjico Jezerska kraljica, izposoja čolnov na vesla, kanuja in električnega čolna, najem prostora za piknik, hoja po vodi v napihljivih zračnih blazinah (po predhodnem dogovoru).

Vir: Zavod Celeia Celje

Ribolov

Ribolov je v Deželi Celjski zelo razširjena panoga in je omogočen skoraj na vseh jezerih v destinacji in tudi na nekaterih rekah kot je reka Savinja v Celju.

Različne oblike ribolova (nočni, dnevni, izpust…) je na voljo na Šmartinskem jezeru pri Celju, ribnikih Preserje in v Braslovškem jezeru, ribnikih antropogenega nastanka v Dobrni, potok Gračnica in ribnikih na Marofu v Laškem, reka Sotla z Mestinjščico ter ribnik v Vonarju v Podčetrtku. Turistični ribnik Druškovič ponuja športni ribolov, prav tako tudi ribnik Žabnik v Rogatcu, v Slov. Konjicah je ribolov možen na ribniku Jernejček , Šentjur ponuja možnost ribolova na Slivniškem jezeru in na reki Voglajni.V Zrečah je na voljo Zreško jezero in ribnik Stranice ter ribnik Steska v Žalcu.

Vir: Zavod Celeia Celje

Jahanje

Jahanje in spoznavanje konj je na možno v Klubu Islander na Vranskem, kjer poleg jahalnih tečajev organizirajo tudi poletne tabore za otroke in hipoterapijo.

V bližini Vojnika se nahaja Ranč Kaja in Grom, kjer ponujajo različne programe povezane z jahanjem in živalmi, lahko pa si ranč tudi samo ogledate. V bližini Celja lahko obiščete Center konjeniškega športa z urejeno pokrito jahalnico, zunanjim jahališčem ter se udeležite občasnih kulturnih prireditev. Na Rogli nad Zrečami imate možnost prostega jahanja v naravi. Ranč Iskra v Podčetrtku ponuja poleg jahanja še možnost opravljanja izpitov Jahač 1 in Jahač 2. Konjeniški center Strmol v Rogatcu ponuja možnost jahanja v maneži in terensko jahanje. Izbirate lahko tudi med Konjeniškim klubom Lastrada, Konjeniškim društvom Blagovna ter Kmetijo Žonta v Šentjurju ter Kmetijo Ušen v Žalcu, kjer poleg jahanja ponujajo tudi poletne tabore in dneve odprtih vrat.

Vir: Zavod Celeia Celje

Golf

Ljubitelji golfa lahko preiskusite svojo srečo na treh urejenih površinah za golf: v Slovenskih Konjicah, Šmarju pri Jelšah in Podčetrtku.

Vsaka od njih se nahaja v svojstvenem ambientu – Slovenske Konjice sredi vinogradniških gričev ponujajo zahtevnejše igralne površine prepredene z vodnimi ovirami in gozdnimi površinami. V Šmarju pri Jelšah so sredi grajskega ambienta dvorca in parka Jelšingrad površine primerne za vadbo dolgih in kratkih udarcev. V Podčetrtku pa lahko v sproščenem ambientu opravite tudi tečaje golfa. Vadbena poligona za različne tipe udarcev pa sta tudi v Preboldu in Taboru.

Vir: Zavod Celeia Celje

Bob kart, Celjska koča

Poletno sankališče Bob kart se razprostira po pobočju smučišča Celjska koča. Proga je dolga kar 800 m in ponuja tako drzne spuste kakor tudi ležerno vožnjo, popeljete pa se lahko sami ali s svojim malčkom.

Bob kart Celjski dirkač je prvo tovrstno sankališče v Sloveniji. Največja dosežena hitrost proge je 40 km/h. Vožnja traja povprečno slabi 2 minuti, odvisno od hitrosti vožnje.

Vir: Zavod Celeia Celje

Zorbing, Šmartinsko jezero

Spust  v ogromni zračni žogi, narejeni iz posebnega PVC-ja. Premer zorba je 3,30 m, v njem pa 13 kubikov zraka. Spust je primeren za eno ali dve osebi, ki sedita ena nasproti druge, pripeti vsaka na svoj sedež. Steza se nahaja ob jezeru in je dolga okrog 130 m in je edina v Evropi, ki ima ovinek.

Vir: Zavod Celeia Celje

Polet z balonom

Polet z balonom v celjski kotlini, od Vranskega do Šentjurja. Polet je pogojen in odvisen od smeri vetra.

Vir: Zavod Celeia Celje

Zimske aktivnosti

Zimski športi so na razpolago na urejenih smučarskih progah in sankališčih na Rogli.

Tu je hkrati tudi največji smučarski center v Deželi Celjski. Nad Celjem se nahaja priljubljeno družinsko smučišče in sankališče Celjska Koča, Vransko ponuja možnost smučarskih skokov, smučišče Janina v Rogaški Slatini pa je najnižje ležeče smučišče v Sloveniji.

Vir: Zavod Celeia Celje

Smučišče Celjska koča

Smučišče na Celjski koči obsega več kot 4 ha. Vrh Tolsta, kamor vas pripelje posodobljena vlečniška naprava, je visok 834 m. Smučišče Celjska koča ima zgrajen sodoben sistem umetnega zasneževanja in je opremljeno z razsvetljavo, ki omogoča prijetno smuko. Vlečni napravi Celjska koča I. in II. imata kapaciteto 900 smučarjev na uro. Na Celjski koči lahko izbirate med programi dveh smučarskih šol.

Poleg smučišča je na Celjski koči tudi otroški poligon s 60 m dolgim tekočim trakom.

Vir: Zavod Celeia Celje

Zanimivost: Terme in wellness centri - Majhno območje DEŽELE CELJSKE je veliko po ponudbi zdravja in dobrega počutja. Bogate izkušnje na področju termalnega zdravljenja se danes nadaljujejo v sodobni wellness in zdraviliški ponudbi šestih zdravilišč, katerih tradicija sega že v obdobja Rimljanov.

Vir: Zavod Celeia Celje