naravni
 
zgodovinski
 
vodni

Zgodovina in kultura

Galerija Kapelica

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Galerija_Kapelica_Dobrna_Slovenia_1_Slovenia_info_198895.jpgV neposredni bližini hotela Vila Higiea se nahaja kapelica, ki jo je Jože Polenek preuredil v galerijo starih nabožnih slik, mašnih oblačil in pripomočkov.

Z zbirateljstvom se Jože Polenek, po domače Kotnikov Joža, ukvarja že več kot 10 let in je v tem času zbral lepo število predmetov, resnično vrednih ogleda.

Odpiralni čas: petek: 14. ure - 15. ure, sobota: 14. ure - 15. ure, nedelja: 9. ure - 10. ure, po predhodnem dogovoru tudi poljubni termini.

Vir: TIC Dobrna

Razvaline kačjega gradu

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Kacji_grad_Dobrna_200287.jpgNad naseljem Lokovina se nahajajo razvaline gradu Dobrna oz. Kačjega gradu, ki je bil zgrajen pred letom 1257 v gotskem slogu. V gradu je bila velika dvorana, kapela, bogat arhiv, orožarna in topovi. Potres leta 1772 je grad močno poškodoval, tako da ni bil več primeren za bivanje. Danes so v osrednjem delu razvalin še ohranjeni nekateri gotski arhitekturni elementi.

Vir: TIC Dobrna

Graščina - dvorec Dobrnica (Guetenek)

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Gutenek_gra%C4%B9%CB%87%C3%84%C5%A4ina_199217.jpgOb poti proti Hudičevemu grabnu leži graščina Dobrnica, ki se je nekdaj imenovala Gutenek. Pozidali so jo verjetno v 17. stoletju. Imela je značaj dvorca, ki mu je pripadala tudi manjša posest. Njen prvi znani lastnik je bil leta 1650 Ehrenreich pl. Hohenwart, kasneje pa je menjala več lastnikov. V stavbi je nekoč bila urejena pivovarna, ki je bila ena najstarejših v Sloveniji. Danes so v stavbi stanovanja, ob njej pa ostanki nekdanjega parka.

Vir: TIC Dobrna

Zanimivost: Vovkov mlin – Najbolj ohranjen v Dolini mlinov je zgornji Vovkov mlin, ki šteje okoli 400 let. V preteklosti je mlel žito za potrebe Kačjega gradu, Danes je mlin namenjen ogledom s prikazom mletja in delovanjem mlina.

Dolina mlinov in Vovkov mlin

http://www.dezela-celjska.si/sites/www.dezela-celjska.si/files/styles/300x300/public/Vovkov%20mlin.jpgDolina mlinov se nahaja pod hribom Temnjak, kjer ob vznožju hriba priteče potok, ki je bil včasih poln vode in je v tej dolini poganjal kar 7 mlinov, ki so mleli za domače potrebe ali pa za dodatni zaslužek.

Najbolj ohranjen v Dolini mlinov je zgornji Vovkov mlin, ki šteje okoli 400 let. V preteklosti je mlel žito za potrebe Kačjega gradu, Danes je mlin namenjen ogledom s prikazom mletja in delovanjem mlina. Spodnji Vovkov mlin je večinoma lesen in ima še ohranjene stope, ki so prava redkost pri nas, saj imamo poleg Vovkovih samo še en primerek v Sloveniji.

Vir: TIC Dobrna

Črna kuhinja pri Šumej

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Crna_kuhinja_Dobrna_205513.jpgDomačija Šumej v Brdcah nad Dobrno je ena redkih manjših kmetij na področju Občine Dobrna, ki je do današnjih dni ohranila del kulturne dediščine naši prednikov. Pol lesena in pol zidana kmečka hiša z majhnimi okni ter črnimi stenami v notranjosti prikazuje način bivanja izpred tristo let ter življenje nekdanjih kočarjev.

Vir: TIC Dobrna

Hiša kulturne dediščine – Zbirka Polenek

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Zbirka_Polenek_Dobrna_Slovenia_1_198874.JPGNekdanjem gospodarskem poslopju Term Dobrna - topliškem kozolcu - je urejena pestra zbirka predmetov, ob katerih se nam pred očmi odvijejo prizori iz življenja in dela naših prednikov.

Razstavljena so orodja domačih obrti, kot so čevljarstvo, krojaštvo, mlinarstvo, krovstvo, žganje - kuha, kovaštvo, čebelarstvo in drugo. Za nekaj trenutkov se lahko preselimo v meščansko kuhinjo, črno kuhinjo, kmečko ˇhišo" z nabožnimi slikami, domačo kmečko izbo ali "štiblc".

Z zbirateljstvom se Jože Polenek, ukvarja že več kot 10 let in je v tem času zbral lepo število predmetov, resnično vrednih ogleda.

Vir: TIC Dobrna

Vila Ružička

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2006/Ru%C4%B9%C4%BEi%C3%84%C5%A4ka1_89548.JPGRužička je bila zgrajena na Grobelnikovem posestvu. Zgraditi jo je dal grof Aichelburg, ki je bil med leti 1864 in 1867, župan. Eden izmed naslednjih lastikov je bil tovarnar Leon Ružička. Po vojni je bila vila zatočišče za vojne sirote, kasneje posebna šola, po letu 1961 pa so bili v njej stanovalci.

Vila Ružička je enonadstropna z galerijo, arkadnim hodnikom in kapelo. Kljub ranam, ki jih je povzročil čas, se vidi, da je bila v svojem času veličasten dvorec vreden občudovanja. Danes predstavlja spomenik meščanske in tršče arhitekture.

Vir: Slovenia.info

Cerkev Marijinega vnebovzetja

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Cerkev_Marijinega_Vnebovzetja_Dobrna_Slovenija_208770.jpgPredstavlja osrednji sakralni objekt Dobrne, nekdaj pa cilj številnih romarjev. V baročnem stilu, ki se je na podeželju ohranil tudi v prvi polovici prejšnjega stoletja, je bila 1844. leta pozidana sedanja cerkev. Cerkveni obok prekrivajo freske Tomaža Fantonija, v stavbi pa so ohranjeni trije marmorni nagrobniki, med njimi tudi nagrobnika Matija in Margarete Gačnik. Pozlačena plastika Marijinega vnebovzetja v niši za velikim oltarjem je iz leta 1740. Zanimiv je tudi krilni oltar iz nekdanje graščinske kapele in čeprav ni v celoti originalno delo, ga krasijo originalne slike svetnikov iz 15. stoletja. Te so sestavni del stalne razstave gotika na Slovenskem v Narodni galeriji v Ljubljani.

Vir: TIC Dobrna

Cerkev Sv. Miklavža

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2009/Cerkev_Sv.Miklavz_Dobrna_Slovenia_208777.jpgNjen izvor je poznogotski, v virih je prvič omenjena leta 1567, strokovnjaki so jo ocenili kot starejšo in jo postavljajo v sam začetek 16. st. Cerkvica je preživela turške vpade in protestantizem. Že zunaj nas preseneti nagrobni relief rimskemu vojščaku druge italske legije Avreliju Viktorju iz tretjega stoletja., ki je vzidan v njeno južno steno. Zanimivi pa so prav tako kamniti renesančni kip sv. Miklavža iz 16. stoletja v niši na zvoniku, razgibani veliki oltar v prezbiteriju iz prve polovice 18. stoletja ter nič manj oltar sv. Frančiška Ksaverija iz leta 1770 v kapeli, poslikani s freskami iz svetnikovega življenja. Tretji oltar je iz prejšnjega stoletja. V cerkvi so izredno lepi baročni svečniki in križev pot v olju, opremljen z napisi v bohoričici. Cerkev sv. Miklavža je najlepši kulturno - umetnostni spomenik v okolici Dobrne. Streha, zvonik in zunanjščina cerkve so bili prenovljeni leta 1987.

Vir: Slovenia.info