naravni
 
smučanje
 
gore
 
Lokacija: Logarska dolina (Evropa)
 
Lokacija: Logarska dolina (Slovenija)

O Logarski dolini

Igra narave je Logarsko dolino ustvarila globoko v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp in jo obdala s preko 2000 m visokimi vrhovi (Krofička, Ojstrica, Planjava, Brana, Turska gora, Rinke,...). Današnjo slikovito podobo Logarske doline je ustvaril ledenik v zadnji ledeni dobi.
Dolina je dolga 7 km, široka v povprečju 250 m. Delimo jo v tri dele. Za Log in Plest so značilne travnate zelenice, Kot pa je pretežno poraščen z gozdom. Za zeleno kuliso gozda se razlega veličastno šumenje slapa Rinka. več

Privlačnost Logarske doline odseva v prvobitnosti okolja ter v številnih naravnih zanimivostih, ki privabljajo ljubitelje narave. Svoj pečat so prostoru vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja ustvarjale kulturno krajino. Ravno sožitje med človekom in naravo je tista vrednota, ki jo danes najdemo le redkokje.
Zaradi omenjenih vrednot, je bila Logarska dolina leta 1987 razglašena za krajinski park. Svojo podobo gradi na sonaravnem trajnostnem razvoju ter na kakovostni turistični ponudbi.
Zaradi čudovite lege predstavlja odlično izhodišče za številne atraktivne izlete na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.

Vir: Krajinski park Logarska dolina

Narava

Krajinski park Logarska dolina je izjemno bogat z različnimi naravnimi oblikami. Geološka podlaga, ledeniško delovanje ter drugi zunanji dejavniki so skozi čas ustvarili čudovite podobe. Med njimi je najlepša sama Logarska dolina z izjemnimi razgledi na ostenja gora ter ledeniško preoblikovano dno z menjavo travnikov in gozda. Logarska dolina je poznana po številnih slapovih, med katerimi spada slap Rinka med najvišje prosto padajoče slapove v Sloveniji. Na strmih pobočjih je narava ustvarila polno zijalk.

Zabava & šport

Solčavsko skupaj z Logarsko dolino ponuja raznovrstnost aktivnosti, ki približajo utrip življenja ter popestrijo doživetje te gorske pokrajine. Programi so prilagodljivi tako zaključenim skupinam, kot družinam, posameznikom in parom. Ponujamo različna vodenja, oglede, prikaze, športno-rekreacijske vsebine, animacije.

Zgodovina & kultura

Logarska dolina je bila že v začetku 20. stoletja prepoznana kot območje izjemnih razgledov in privlačno območje za obiskovanje. Iz različnega obdobja se je ohranilo nekaj fotografij, ki pričajo o razvoju kulturne krajine Logarske doline.

Posebnosti parka

Logarska dolina je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi in se zajeda v Kamniško-Savinjske Alpe s severa. Kot del Solčavskega sta tu našla sožitje tradicija in narava in je lep primer trajnostnega razvoja.