naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
Lokacija: Nazarje (Evropa)
 
Lokacija: Nazarje (Slovenija)

Splošno o Nazarje

Občina Nazarje spada s 43,4 km2 in 2.664 (30. 6. 2007) prebivalci med manjše občine v Sloveniji. Ima tri krajevne skupnosti in obsega območje 15 naselij spodnjega dela Zadrečke doline, obronkov Menine planine, Črete in Dobrovelj. Spodnji del reke Drete večkrat poplavlja, katastrofalna poplava v novembru 1998 je povzročila ogromno škodo na objektih, cestni infrastrukturi in zemljiščih. Poplava se je ponovila še septembra 2007 in pokazala, da bo potrebno pogosteje računati na t.i. stoletne vode.
Vir: Občina Nazarje  

Narava

Po reki Dreti je dobila ime Zadrečka dolina, ki predstavlja najpomembnejšo stransko dolino reke Savinje v Zgornji Savinjski dolini.

Zabava & šport

Turistično društvo Nazarje s sloganom "Turizem smo ljudje" povezuje ljubitelje urejenega okolja in turistične dejavnosti iz celotne občine. 

Zgodovina & kultura

Svojstven pečat življenju ljudi v Zgornji Savinjski dolini sta dala grad Vrbovec in frančiškanski samostan v Nazarjah...

Posebnosti kraja

Tradicionalno junijsko etno-folklorno prireditev Iz roda v rod, na kateri se srečajo ljudski godci in harmonikarji iz širše regije, organizira Turistično društvo Nazarje…