naravni
 
zgodovinski
 
vodni
 
smučanje
 
jezera

Posebnosti

Smučanje

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/rogla_druzina_zicnica_copy.jpgOdlično pripravljena smučišča in tekaške proge, na katerih se pripravlja tudi najboljša slovenska tekačica Petra Majdič, omogočajo smučarjem in tekačem obilo športnih užitkov. Rogla omogoča smučarske užitke od pozne jeseni do zgodnje pomladi. Na skrbno urejenih progah smučarjem zagotavljamo najmanj 100 dni smučarskih dni, saj so vsa smučišča opremljena z napravami za umetno zasneževanje. Tudi mali nadebudneži se zabavajo. Nekateri počnejo to s prvimi zavoji v šoli smučanja, medtem ko se ostali zabavajo v vrtcu na snegu. Tisti, ki jim ne manjka energije in adrenalina, se dobro znajdejo tudi na ovirah v Fun parku Rogla, poligonu za deskarje in free style smučarje, ki poteka vzdolž leve strani smučišča Mašin Žaga.

Source: LTO Rogla – Zreče

Območje NATURA 2000

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/slika-38-foto-samo-jencic.jpgObmočja Nature 2000 na Pohorju, ki so opredeljena po habitatni direktivi, so namenjena ohranjanju enajstih habitatnih tipov in eni rastlinski vrsti. Med habitatnimi tipi se na Pohorju pojavljajo kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu; barjanski gozdovi; bukovi gozdovi; javorovi gozdovi; ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi; silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok; prehodna barja; aktivna visoka barja; vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom na silikatnih tleh v montanskem pasu; alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih bregov ter naravna distrofna (kisla, z malo hranil) jezera in ostale stoječe vode. Od rastlinskih vrst je pomemben nepravi sršaj, ki je predstavnik serpentinske flore. Za njegovo ohranjanje sta namenjeni dve območji in sicer Bistriški jarek in ob Polskavi.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Naravno klimatsko zdravilišče

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/img_2069.jpgRogla je od leta 1996 priznano klimatsko zdravilišče. Blažilni učinki klime na nadmorski višini 1517 metrov, na sončnih in zavetrnih legah, so primerni za vse, ki imajo težave s pljučnimi boleznimi in motnjami dihanja. Zrak, bogat z kisikom in ugodna klima blagodejno vplivata na obolenja dihal, alergije, obolenja oči in kože ter krvnega obolenja in sta po mnenju strokovnjakov, še posebej primerna za zdravljenje astme, stanj po prebolelih pljučnicah in vnetjih rebrnih mren, rimitisov in alergičnih konjiktivitisov, polinoz, nevdodermistisov, psoriaz, rekovalescence po obolenjih in operacijah, nevrovegetativnih motenj in hiperkineričnega sindroma srca.

Terme Zreče: Akratotermalna zdravilna voda

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/bazen.jpgIndikacije zdravilišča Terme Zreče temeljijo na štirih faktorjih : zdravilni gorski klimi, akrotermalni zdravilni vodi, šotni terapiji in fango oblogah, ki jih dopolnjujemo z različnimi rehabilitacijskimi postopki. Programe zdravljenja in rehabilitacije izvajamo v sodobno opremljenem medico centru s strokovno usposobljeno ekipo. Skupaj z zdravilnimi učinki naravnih dejavnikov in prijetnim okoljem zagotavljamo pospešeno okrevanje ter pripravo na ponovno vključitev v vsakdanje življenje.

V Termah Zreče posvečamo veliko pozornost tudi preventivnim zdravstvenim pregledom, ki temeljijo na ohranjanju zdravja in preprečevanju nastajanja bolezenskih stanj. Specialistične ambulante, ki se izvajajo v sklopu zdravilišča so ortopedska, fiziatrična, internistična-srčno žilna, varikološka, revmatološka in ambulantna za plastično kirurgijo.

Zanimivost: Pohorska šota je naravni vir zdravja in dobrega počutja. Edinstveno naravno zdravilo oblikujejo njena ekološka čistost ter učinkovitost pri zdravljenju in lajšanju revmatičnih in drugih obolenj. Starost pohorske šote ocenjujemo na 10.000 let. Njen zdravilni učinek blagodejno deluje pri boleznih gibalnega sistema, ginekoloških, uroloških, internističnih ter psihosomatskih boleznih. Vir: LTO Rogla – Zreče