naravni
 
zgodovinski
 
tematski

Zabava in šport

Pešpoti

http://kozjanski-park.si/images/stories/zemljevid.pngV Kozjanskem parku želimo pospešiti popotniško dejavnost in v ta namen pripravljamo ureditev pešpoti na celotnem zavarovanem prostoru na podlagi enotnega koncepta. Poleg tematskih pešpoti načrtujemo pešpoti okoli vseh večjih naselij v Kozjanskem parku in povezave med njimi. V Kozjanskem parku je 50 km označenih in urejenih pešpoti, ki so opremljene z vodniki in zloženkami. Sklop 4 pešpoti obsega:

Geološka učna pot Rudnica – Virštanj (10 km)

Pot poteka v severnem delu Kozjanskega parka, okoli naselja Olimje. Trasa geološke poti poteka po relativno majhnem območju Kozjanskega parka, vendar je pestrost geološke zgradbe povsem primerna za predstavitev celotnega geološkega razvoja in geološke zgradbe Kozjanskega. Tu so tudi druge naravne vrednote (dolina Olimskega potoka, lipa v Olimju) in kulturna dediščina (cerkev Marijino Vnebovzetje v Olimju, samostan Olimje, cerkev Sv. Andreja v Olimju, cerkev Devica Marija na Pesku, Počivavškov kozolec v Slakah in arheološko najdišče na Rudnici). Pešpot z lepimi razglednimi točkami, s katerih se vidi večji del Kozjanskega parka, je primerna za vsakega obiskovalca s povprečnimi fizičnimi sposobnostmi. Poteka po gozdnih stezah, kolovozih in delno po lokalnih cestah z redkim prometom.

Učna pot Vetrnik (2 km)

Suhi travniki so vrstno izredno bogati - v višku sezone lahko naštejemo več kot 50 rastlinskih vrst na kvadratni meter. Posebne omembe so vredne številne redke in ogrožene orhideje. Tu je še izredno veliko metuljev, mrežekrilcev, hroščev in ostalih živali. Skratka - gre za izredno vitalen, nepogrešljiv, a žal vse redkejši sestavni del tradicionalne slovenske kulturne krajine, ki ga danes razpoznavamo in vrednotimo tudi kot izjemen življenjski prostor. Kaj so njegove temeljne sestavine, kaj ga odlikuje in kaj ogroža - ter kaj bi ga lahko rešilo pred izginotjem: vse to so teme te poti, s katerimi se lahko pobliže seznani njen obiskovalec. Z vrha Vetrnika je lep razgled na Boč, trg Pilštanj in vzhodne obronke Bohorja.

Pešpot Podsreda (32 km)

 Izjemnost, mikavnost in raznolikost narave in kulturne dediščine je redkokje prepletena na tako enkraten in neponovljiv način, kot je to v Podsredi in njeni okolici. Možnosti za nepozabno doživljanje narave in številnih raznovrstnih kulturnih spomenikov so neizmerne. Pešpot Podsreda poteka v ožji in širši okolici trga Podsreda po starih, nekdaj živih poteh in stezah ter povezuje pomembne sestavine kulturne in naravne dediščine. Doživljanje pešpoti je splet cerkva, ohranjenih rek in potokov, mlinov, redkih rastišč, gradov, gozdov, pomembnih zgodovinskih osebnosti, zanimivih naravnih pojavov, legend, grap, preteklega življenja, starih sadovnjakov in domačih prebivalcev. Spoštovani popotnik, želimo ti sprehode, polne presenečenj, vtisov narave in bogate kulturne dediščine, raziskovalnih priložnosti, prijetnih srečevanj z domačini ter polno trenutkov užitkov in sprostitve.

Pešpot Pilštanj (4 km)

http://www.kozjanski-park.si/images/stories/npilstanj.jpg "Od nekdaj Pilštanj bil je imeniten kraj,
imel je dva gradova, ta bregoviti raj."

Po starodavnem trgu Pilštanju vas popelje pešpot, ki je razdeljena v tri sklope: Trška pot – dolžina 500 m, Grajska pot – dolžina 600 m, Pot na Vino goro – dolžina 3000 m. Pilštanj je danes ena od postojank na Emini romarski poti, ki povezuje kraje v Sloveniji in Avstriji, povezane s sveto Emo. V trgu, kjer si narava in kultura z bogato preteklostjo podajata roki, so številne zanimivosti: rumeni dren, pranger, Ajdovska žena, lipa, cerkev Sv. Mihaela, kapela Sv. Eme, razstava o šolstvu, obzidje nekdanjega gradu Peilensteina.

Vir: Kozjanski park

Ponudba za osnovne in srednje šole

Naravoslovni dnevi

• pešpot Podsreda
• pešpot Vetrnik
• geološka pot na Rudnico in Virštanj
• soteska Bistrice
• suhi travniki in orhideje
• travniški sadovnjaki
• ekološko kmetovanje
• gnezdišče čebelarja na Bizeljskem
• drevesni očaki

http://www.kozjanski-park.si/images/steklo.JPG

Kulturni dnevi

• Grad Podsreda (stalne in občasne rastave)
• Srednjeveški trg Podsreda s prangerjem
• Levstikov mlin ob reki Bistrici
• Trebče (Kolarjeva domačija – dom tete in sestrične Josipa Broza Tita, Javerškova domačija – dom matere Josipa Broza Tita, apnenica)
• Slovensko – bavarska hiša (priložnostne razstave)
• Ustvarjalne delavnice

Velikonočne delavnice

V pred velikonočnem času organiziramo ustvarjalne velikonočne delavnice, ki so namenjene predvsem otrokom iz parkovnih osnovnih šol in tudi drugim obiskovalcem našega parka. Ustvarjamo: velikonočne pisanice v različnih tehnikah, velikonočne voščilnice in cvetnonedeljske butare.

Božične delavnice

V adventnem času skupaj z otroci iz parkovnih šol ustvarjamo adventne venčke, novoletne voščilnice, svečke iz naravnega voska in različne okraske.

Vir: Kozjanski park