naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
Lokacija: Krško (Evropa)
 
Lokacija: Krško (Slovenija)

Splošno o Krškem

Nekdanje prvotno mesto leži na desnem bregu. Prepoznamo ga po povečani sklenjeni zidavi ob glavni ulici, ki poteka od nekdanjega kopališča na Savi do stadiona, s priključenem Žadovinkom in naseljem individualnih hiš na Griču pred Leskovcem. Sredi preteklega stoletja se je združil z Vidmom, ki leži na levem bregu z vinogradi v zaledju.
Vir: TIC Krško

Narava

Med očarljivimi naravnimi znamenitostmi so Krakovski gozd, Gorjanci, Ajdovska jama, Libna, Bohor, slapovi na Bohorju, reki Sava in Krka, ribniki, vinske gorice, ohranjena industrijska dediščina z zbirko mineralov, rud in fosilov na Senovem,…

Zabava & šport

Povpraševanje po produktih turističnega kolesarjenja je v stalnem porastu in postaja vedno bolj pomemben del turistične ponudbe. Kolesarske steze in poti niso same sebi cilj, postajajo  nenadomestljivi del turistično rekreacijske infrastrukture, zato je  potrebno kolesarjem zagotoviti prilagojeno turistično ponudbo...

Zgodovina & kultura

Občina Krško ima bogato zgodovino, saj so se na njenem ozemlju prepletale usode in življenjske poti številnih zgodovinsko pomembnih osebnosti. Še danes se v občini nahajajo različni objekti, ki nam s svojo kulturno ali zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih in lepotah preteklosti....

Posebnosti kraja

Podeželje vabi na izletniške in turistične kmetije s ponudbo hišnih, lokalnih in regionalnih specialitet, pripravljene iz surovin pridelanih v Posavju. Vinske kleti in vinotoči ponujajo vodene degustacije, oglede kleti ter široko paleto domačih belih in rdečih vin.