naravni
 
zgodovinski
 
reke

Zgodovina in kultura

Krško nekoč

Mesto Krško je stisnjeno ob Savo na obeh bregovih. Prvič je omenjeno leta 895 z nemškim imenom Gurckfeld. Kot fevdalna posest je večkrat menjalo lastnike. Najmočnejši so bili Celjski grofje, ki so zapustili tudi najvidnejše sledove takratne moči in gospodarstva. V tej dobi se naselbina prvič omenja z imenom Krško. Ko so Celjani izumrli, so nad mestom kmalu zagospodarili Habsburžani. Leta 1477 je cesar Friderik III. trg povzdignil v mesto in mu podelil vse mestne pravice (pečat, grb, mestni svet, pravica do dveh sejmov), hkrati s pravico do zgraditve mestnega obzidja, ki so ga zgradili še v 15. stoletju. To je bila pomembna pridobitev za obrambo pred pogostimi turškimi vpadi.

Vir: TIC Krško

Arheoološka najdišča

Neviodunum na Drnovem

Na severovzhodnem delu vasi Drnovo je ob nekdanji strugi reke Save od 1. st. pr. n. št. do 5. st. n. št. ležalo rimsko mesto in pristanišče Neviodunum. Mesto se je razprostiralo na okrog 4 hektarjih in je imelo forum, baziliko, kopališče, vodnjake, vodovod, kanalizacijo in stavbe z mozaiki. V pristanišču sta bila pomola in veliko skladišče. Iz Drnovega ali njegove ožje okolice izvira meč iz mlajše bronaste dobe. Omenjajo tudi sočasno sulično ost. Najdenih je bilo nekaj drobnih predmetov kulture žarnih grobišč. Izkopavanja zbiralcev starin in muzejev so delno evidentirana od 19. stoletja dalje. Najdbe iz Drnovega so predvsem v Narodnem muzeju v Ljubljani, hranijo pa jih tudi v graškem Joaneju, v dunajskem Naravoslovnem muzeju, v celjskem Pokrajinskem muzeju in v Posavskem muzeju v Brežicah.

Zanimivost: Ajdovska jama - Jama je v preteklosti služila kot svetišče in zadnje počivališče umrlih. To potrjujejo arheološka odkritja, ki jamo uvrščajo med pomembnejša neolitska najdišča v Evropi.

Arhitekturne znamenitosti

Hočevarjev trg

Mesto Krško je postalo tudi pomembno visokošolsko izobraževalno središče v Posavju, saj se na Hočevarjevem trgu nahajata Fakulteta za logistiko in Fakulteta za energetiko, v stavbi, zgrajeni leta 1877, za meščansko in ljudsko šolo. Zgradil jo je gradbenik Martin Hočevar; njegova podoba stoji sredi trga. Na trgu je že v Valvasorjevih časih stala cerkev sv. Janeza Evangelista, ki je današnjo podobo dobila po letu 1894, ko so jo povzdignili v župnijsko cerkev. Leta 1899 je bila okrašena s tremi medaljoni, z dvema lunetama in s kipom Marije, deli kiparja Ivana Zajca, ki je nekaj let pozneje ustvaril tudi Prešernov spomenik v Ljubljani. Njegov študij je omogočila Josipina Hočevar.

 Valvasorjeva hiša

Zgrajena je bila leta 1609. V Krškem je edini primerek poznorenesančne meščanske stavbe. V februarju leta 1693 jo je kupil znameniti polihistor Janez Vajkard Valvasor in v njej še isto leto tudi umrl. Za tem je bila v poslopju dolgo let mestna hiralnica, pred drugo svetovno vojno pa je domačin Auman v njej hranil dokaj bogato muzejsko zbirko, ki je hranila kočijo Marije Terezije, insignije mesta, najdbe z Libne in drugo. To so leta 1949 prenesli v Brežice in je osnova tamkajšnjemu Posavskemu muzeju. Na pročelje so Krčani leta 1894 Valvasorju vzidali spominsko ploščo, leta 1966 pa mu pred današnjim Valvasorjevim kompleksom postavili lep spomenik, umetnino akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička iz Leskovca pri Krškem. Sosednja starejša zgradba naj bi bila nekaj let last Adama Bohoriča, ki je imel v njej šolo.

Mencingerjeva hiša

V poslopju, ki je primerek stanovanjske baročne arhitekture, je med letoma 1882 in 1912 živel pisatelj, kulturni delavec, politik in pravnik dr. Janez Mencinger. Na pročelju so pisatelju vzidali spominsko ploščo, v bližnjem parku krških zaslužnim meščanom pa je njegov nagrobnik, kjer je tudi pokopan. Po najnovejših raziskavah je v južnem delu hiše zadnji del življenja preživel polihistor Janez Vajkard Valvasor in tu umrl jeseni leta 1693.

Mestni park Krško

Razkriva podobe pomembnih osebnosti, ki so vplivale na razvoj mesta in širšega prostora. V delu parka, imenovanem Gaj zaslužnih občanov, »srečamo« psihologa Mihajla Rostoharja, akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, šolnika in slovničarja Adama Bohoriča, prevajalca in pisatelja Jurija Dalmatina, botanika Franca Vardjana ter mecenke Josipine Hočevar. Park je bil nekdaj pokopališče s pokopališko cerkvijo sv. Križa, ki stoji še danes, verskemu namenu pa ne služi že od prvih let po drugi svetovni vojni. Po obnovi leta 2003 se imenuje Dvorana v parku in gosti različne kulturne prireditve ter druge dogodke; v njej se lahko tudi poročite.

Staro mesto jedro Krško

Mesto Krško se je razvijalo med reko Savo in hribom. Pomemben strateški položaj je sooblikoval njegov pomen v različnih stoletjih, že 5. marca 1477 pa je bil takratni trg povzdignjen v mesto. Od nekdanjega gradu nad mestom je ostalo samo nekaj kamnov, mestno jedro pa poleg stavb, ki izstopajo po arhitekturi in pomenu, sooblikujejo tudi druge zanimive zgradbe. Malo pred zgradbo občine, kjer že od sredine 19. stoletja delujejo različne občinske uprave, Cesto krških žrtev krasi najlepše oblikovana secesijska fasada Župnekove hiše (znana tudi kot Scagnetijeva – imenovana po gradbeniku

Trg Matije Gubca

Trg Matije Gubca je osrednji trg v Krškem; na njem stoji spomenik Matiji Gubcu. V senci spomenika, ki ga je leta 1977 oblikoval Tone Kralj, se občasno odvijajo različne kulturne, športne in zabavne prireditve. Spomenik zaznamuje dogodke iz leta 1573, ko je baron Turn na Krškem polju potolkel kmečko vojsko s pomočjo Uskokov in ujel vodje upora. Ob trgu stoji tudi Kulturni dom Krško.

Spominski park Jurija Dalmatina

V Spominskem parku Jurija Dalmatina stoji več kot štiri metre visoka skulptura, posvečena slovenskim reformatorjem iz obdobja protestantizma s posebnim poudarkom na vlogi Jurija Dalmatina, Primoža Trubarja in Adama Bohoriča. Ustvarja simbolni most med dvema bregovoma mesta in vzpostavlja nov kakovosten mestni prostor in prostor srečevanj v gosto poseljenem urbanem območju.

Mavzolej Anastazija Grüna, Leskovec pri Krškem

Blizu gradu Šrajbarski Turn stoji mavzolej pesnika in politika grofa Antona Auersperga – Anastazija Grüna, ki je zgrajen v klasicistično historičnem duhu. Načrt za mavzolej je leta 1877 naredil graški arhitekt Konrad Lueff.

Galerije in muzeji

Mestni muzej Krško

Ob vstopu v mestu Krško vas pozdravi Mestni muzej Krško, sestavljen iz treh hiš, Valvazorjeve, Jarnovičeve in Kaplanove, ki arhitekturno pomenijo najkakovostnejši zgodovinski del mesta. V Valvazorjevem kompleksu ima svoje prostore Mestni muzej Krško, kjer je na ogled več stalnih in občasnih razstav, prostori pa so namenjeni tudi za prireditve (dva atrija in večnamenska dvorana). Od odprtja muzeja 30. marca 2010 je na ogled stalna razstava kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, ki je del svojih umetnin poklonil Občini Krško prav za Valvazorjevo hišo.

Galerija Krško

Galerija Krško se nahaja v nekdanji cerkvi sv. Duha, zgrajeni leta 1777. Od leta 1939 je v njej nastajal mestni muzej, takrat je bila cerkev tudi odposvečena. Od leta 1966 pa je v njej mestna galerija, kjer prirejajo raznovrstne, predvsem s prostorom uglašene likovne razstave. Mestni muzej Krško in Galerija Krško sta enoti Kulturnega doma Krško in delujeta pod njegovim upravljanjem.

Grad Rajhenburg

Najstarejši izpričan zapis o gradu, čeprav z dvomom, je zapis, ki je nastal v Öttingu na Nemškem. 29. septembra 895 je nemški kralj Arnulf podpisal listino, s katero je svojemu fevdniku Valtunu podaril v popolno last vrsto posesti, ki jih je le-ta do takrat imel v fevdu. Med podarjeno posestjo so tudi tri kraljevske kmetije v Brestanici Richenburch in »neka druga posest onstran Save na Krškem« (Gurcheuelt – Krško oziroma Krško polje). Leta 1999 je bil grad razglašen za spomenik državnega pomena, po končanem denacionalizacijskem postopku pa je leta 2004 njegova lastnica postala Občina Krško, ki je že leta 2005 pričela z zahtevnim projektom celostne prenove gradu Rajhenburg zavedajoč se pomena gradu in njegove revitalizacije.

Graščina Turn

V sotočju Brestanice in Save pod grajskim gričem stoji grad Turn, mogočna trinadstropna stolpasta stavba, v kateri je še razvidna romanska zidava. Grad so pozidali in upravljali vitezi Brestaniški. Prvič je omenjen leta 1346, ko ga je od salzburškega nadškofa dobil v fevd Viljem Brestaniški. Današnja podoba poslopja je iz 17. stoletja, ko se je njen stavbni razvoj zaključil. Zgradba je renesančno-baročnega značaja, z različnimi prezidavami in dozidavami.

Krški grad

Kot utrdba je morda nastal že v letu 895, zanesljivo pa je bil v letu 1154 v lasti grofov Bogenskih. Ta grad je bil sprva v lasti rodu Heme Krške s Koroškega. Pomen gradu je sčasoma tako nazadoval, da je bil že v Valvasorjevih časih opuščen in je začel propadati. Že v začetku 19. stoletja je bil v razvalinah, danes pa se še tu in tam vidi kak kamen, a je nekdanja grajska lokacija še vedno dominantna razgledna točka ob vstopu v mesto Krško.

Zanimivost: Grad Raka - Prvotni grad sodi med najstarejše na Slovenskem. Kot last Raških gospodov ga prvič omenjajo leta 1248. Kmečki uporniki so ga leta 1515 izropali in požgali. Obnovljen je bil v 17. stoletju z Verneškimi gospodi. Je enonadstropno četverokotno poslopje z dvoriščnimi arkadami in je dokaj dobro ohranjen.

Vir: TIC Krško

Z družino na potep

Lokalna kultura občine Krško je vir ponosa in kot takšna lahko prispeva k vizualnemu doživetju destinacije. Odraža se v svoji drugačnosti, saj posamezne sledi zgodovine, kot so stavbe, spomeniki, gradovi, cerkve, dajejo občini pečat edinstvenosti.

Vir: TIC Krško

Na obisku pri Valvasorju

Preživite dan v Valvasorjevem mestu, prežetim z njegovim pečatom in spomini te se pustite kulinarično razvajati v slogu njegovega časa. Najprej se ustavite v enih največjih cvičkovih kleti pri nas – Vinski kleti Krško in se pod strokovnim vodenjem podajte na ogled kleti in degustacijo izbranih vin. Po ogledu kleti se odpravite na Hočevarjev trg v staro mestno jedro Krškega, kjer boste ob ogledu kulturnih zanimivosti in v družbi odlične hrane preživeli čudovit popoldan.

Vir: TIC Krško