naravni
 
zgodovinski
 
reke
 
Lokacija: Trbovlje (Evropa)
 
Lokacija: Trbovlje (Slovenija)

Splošno o Trbovljah

Trbovlje so s 17.500 prebivalci 9. največje mesto v Sloveniji, največje mesto v Zasavju in hkrati tudi kulturno ter upravno središče Zasavja in središče občine Trbovlje.
Raztezajo se v ozki in več kot 7 km dolgi dolini s pretežno strnjeno zazidavo. Prvotnemu mestu je več kot sto petdeset let delovanja rudnika močno spremenilo podobo. Izginili so nekdanji pritoki Trboveljščice (Limbarski, Dobrniški in Lakonški potok), pa tudi vasi s temi imeni so žrtvovali rudniku. Danes so Trbovlje delavsko mesto, ki se je razvilo v letih socialistične izgradnje. Rudnik, cementarna in termoelektrarna s svojim dimnikom mu dajejo pečat. več

Trbovlje so eno redkih mest pri nas, ki so mesto postale šele 1952. leta. Takrat so tudi izdelali urbanistični načrt, ki je predvidel širjenje mesta ob novi glavni cesti. Težišče mesta je bilo predvideno na Vodah in pred Lokami, ki takrat še niso bile pozidane. K mestu se prištevajo tudi soseske, ki se vzpenjajo po bregovih nad dolino.

Vir: Wikipedia

Narava

Ostenja Posavskega hribovja so obsežno območje – skupaj meri kar 27 kvadratnih kilometrov – ki je razdrobljeno po ozkih dolinah Save, Savinje in njunih pritokov. Skalnata pobočja in pečine imajo izjemen ornitološki pomen, saj previsne skalne pečine nudijo zavetje ogroženima vrstama ptic ujed, planinskemu orlu (Aquila chrysaetos) in sokolu selcu (Falco peregrinus).

Zabava & šport

Obisk v Zasavju lahko popestrite s športnimi dogodivščinami, ki jih vsekakor ne boste nikoli pozabili. Za začetek si lahko privoščite rafting po reki Savi, kjer boste drveli po brzicah od Save pa vse do Hrastnika.

Zgodovina & kultura

Trbovlje so bile včasih le majhna vasica strnjena okrog cerkvice. Svoj vzpon je mesto doživelo v začetku 19. stoletja, z odkritjem rjavega premoga. Z razvojem rudarstva pa so se Trbovlje spremenile v pravo rudarsko in industrijsko središče. Zgrajene so bile številne kolonije, v katerih so živeli delavci z svojimi družinami. Še danes je v Trbovljah ohranjen industrijski videz mesta, vse bolj pa se usmerja tudi k naravnimi znamenitostmi.

Posebnosti kraja

Trboveljski dimnik je 360 metrov visok dimnik Termoelektrarne Trbovlje in je najvišja zgradba v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi. Po načrtih nemškega podjetja Karrena so ga zgradili leta 1976, s tem namenom da bi zmanjšali onesnaževanje z žveplovim dioksidom v savski soteski.